Wykład - Rozliczenia transkacji

Nasza ocena:

3
Pobrań: 70
Wyświetleń: 462
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - Rozliczenia transkacji - strona 1 Wykład - Rozliczenia transkacji - strona 2 Wykład - Rozliczenia transkacji - strona 3

Fragment notatki:

Rozliczenia transkacji
1. Barter jako klasyczny termin oznacza umowę handlową na podstawie której wymiana jednego towaru na drugi lub kilku towarów na kilka innych towarów. Każda ze stron w takiej transakcji jest uważana za osobę, która sprzedaje towar i osobę, która kupuje towar, który otrzymuje od drugiej strony transakcji. Transakcje barterowe mogą składać się z jednej umowy kupna-sprzedaży lub dwóch umów na sprzedaż towaru z każdej strony. Koniecznym przy transakcjach barterowych jest identyczna wartość dostawy po obu stronach co umożliwia bezgotówkowy obrót( bez transferu pieniędzy). Barter jest uznawany za najbardziej pierwotną formę handlu. Transakcje barterowe zawierane są bardzo rzadko, jeśli już to przez firmy kupieckie. Firmy handlowe zawsze potrafią znaleźć towary do wymiany barterowej, które mogą zaoferować innej firmie handlowej. Towary będące przedmiotem wymiany barterowej najczęściej trudno sprzedać, są to towary o niższej jakości, bardzo często nadwyżki rynkowe. Rozwój pojęcia transakcji barterowych dopuszcza możliwość bezgotówkowej wymiany towaru za świadczoną usługę. Pomimo, że w obrocie barterowym występuje wymiana towar za towar to zazwyczaj transakcje dotyczą zupełnie odmiennych towarów. W wyniku tego konieczne jest ustalenie cen jednostkowych towarów, które są przedmiotem obu transakcji. Wartość dostaw musi uwzględniać również koszty transportu jednej i drugiej strony. Ustalenie tych kosztów jest bardzo trudne. Jeżeli towary są małej ilości mogą zostać dostarczone w jednym czasie i miejscu jednak zazwyczaj tak nie jest. Występuje rozbieżność, jedna strona dostarcza towar partiami a druga jednorazowo, więc konieczne jest przyjęcie zapewnień co do wykonania zobowiązania np. przez gwarancję bankową. Obrót barterowy jest też ograniczony przez państwo. Umowy barterowe pomimo, że są wykorzystywane w życiu gospodarczym nie doczekały się na razie odrębnej regulacji prawnej. Kontrakt barterowy zawiera wszystkie elementy kontraktu handlowego dlatego przy jego sporządzaniu wykorzystuje się składniki takiego kontraktu. Rozwój rynków i konieczność włączenie gotówki do obrotu spowodował obniżenie liczby transakcji barterowych. Alternatywą dla nich stały się wielostronne bartery. Barter wielostronny polega na wymianie towarów i usług pomiędzy grupą kontrahentów połączonych przez platformy barteru wielostronnego. Nie musi się ta wymiana odbyć podczas jednej transakcji, przedmioty wymiany nie muszą być też równowartościowe. Następuje rejestrowanie przedmiotów obrotu przy każdej kolejnej transakcji kupna lub sprzedaży za pomocą jednostek wymiany barterowej, a każdy z uczestników dba o zrównoważenie bilansu kupna - sprzedaży.
2. Transakcje kompensacyjne są to bezdewizowe wzajemne wymiany towarów lub usług między dwoma stronami transakcji. Od transakcji barterowych różnią się tym, że z punktu widzenia płatności istnieje możliwość niepełnego pokrycia towarem wartości dostawy przez obie strony

(…)

… strategicznych. W przypadku krajów rozwijających się przyczyną stosowania transakcji samospłaty są np. ujemny bilans płatniczy, fluktuacja kursu walutowego lub brak wymienialności waluty czy konieczność refinansowania długo- i średnioterminowego zadłużenia.
5. Transakcje typu offset są stosowane zazwyczaj w przypadku dokonywania przez importera dużych zakupów. Przedmiotami transakcji są środki transportu, np. samoloty pasażerskie, systemy telekomunikacyjne lub sprzęt wojskowy, np. systemy wczesnego ostrzegania. Stronami umowy są zwykle wielkie korporacje i rządy państw. W umowach offsetowych strona kupująca uzależnia dokonanie zakupu od uzyskania konkretnej korzyści przemysłowej lub handlowej. Może ona dotyczyć wymogu zawarcia w produkcie finalnym elementów lub podzespołów wyprodukowanych w kraju importera…
…, jak: polecenie wypłaty (przelew) oraz zapłata czekiem lub wekslem. Polecenie wypłaty oznacza otrzymanie od banku zagranicznego zlecenia dokonania wypłaty bezpośrednio na rzecz osoby prawnej lub fizycznej, wręczenia czeku (weksla) albo dokonania przelewu na jej rachunek.
Uwarunkowane sposoby zapłaty obejmują:1) inkaso dokumentowe,2) akredytywę dokumentową.
Umowa inkasa polega na zobowiązaniu banku do wydania…
… się gotówką. Natomiast przedmiotem inkasa dokumentowego są dokumenty handlowe lub handlowe i finansowe.
Akredytywa jest pisemnym zobowiązaniem się banku, który ją otworzył na zlecenie i zgodnie z instrukcją importera, do zapłacenia lub zabezpieczenia zapłaty beneficjentowi akredytywy (eksporterowi), jeśli wypełni on warunki postawione przez bank. Akredytywa jest dla eksportera korzystną formą zabezpieczenia…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz