Wylesianie

Konspekt-przegląd geograficzny

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Marek Tabor
 • Geografia Polityczna
Pobrań: 0
Wyświetleń: 973

, wykorzystywanie przestrzeni na rzecz wylesiania, osuszania torfowisk etc. rozwój miast - dominacja miasta nad wsią...

Źródła emisji dwutlenku węgla

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • dr Ewa Kuczyńska
 • Ochrona powietrza
Pobrań: 21
Wyświetleń: 994

do wydzielanych. Wycinanie lasów: Ciągłe wylesianie prowadzi do zaburzenia obiegu węgla, które może zwiększyć...

Geografia ekonomiczna - rolnictwo 4

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Barbara Trzcińska
 • Geografia ekonomiczna
Pobrań: 14
Wyświetleń: 749

za jedną trzecią światowej emisji CO2 - głównie z powodu tropikalnego wylesiania, emisji metanu...

Erozja gleb - wykład

 • Uniwersytet Medyczny w Lublinie
 • Ochrona środowiska
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1092

człowieka, np. niewłaściwą orką, eksploatacją odkrywkową surowców, wylesianiem. Z gospodarczą działalnością...

Osadnictwo - krótkie opracowanie

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • dr inż. Justyna Nowakowska
 • Historia leśnictwa
Pobrań: 77
Wyświetleń: 854

gruntów, zagospodarowaniem nieużytków i dalszym wylesianiem na rzecz nowych gruntów ornych. W XVIw...

Gleby

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr inż. Juliusz Wójcik
 • Geografia fizyczna Polski
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1554

Wylesianie 17% gleb jest poddanych erozji gleb Roślinność hamuje erozję wodną Degradacja gleb na skutek...

Klasy bonitacjne i klasyfikacja gleb

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr hab. Lucjan Wyka
 • Gleboznawstwo
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1645

orką, eksploatacją odkrywkową surowców, wylesianiem. Z gospodarczą działalnością wiąże się degradacja...