Wykorzystywanie seksualne dzieci

Charakterystyka książki

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Pedagogika
Pobrań: 21
Wyświetleń: 2660

wykorzystywania seksualnego dzieci jest głębokie wewnętrzne zranienie będące rezultatem zdrady osoby...

Ubóstwo

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Polityka społeczna i zdrowotna
Pobrań: 287
Wyświetleń: 896

seksualne dzieci, prostytucja). 6.Pogorszenie stanu zdrowia. 7. Rozwój bezdomności. 8. Marginalizacja...

Przemoc w wychowaniu- pedagogika

 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Pedagogika
Pobrań: 119
Wyświetleń: 3696

, chorymi psychicznie lub somatycznie, a także wykorzystywaniu seksualnym dzieci. Są to więc wszelkie...

Rozwój seksualny - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Barbara Woynarowska
 • Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania
Pobrań: 98
Wyświetleń: 861

lat od dziecka, które jest obiektem jego pożądania. Wykorzystywanie seksualne dziecka poniżej 15...

Przeciw przemocy-opracowanie

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Polityka
Pobrań: 28
Wyświetleń: 525

dostrzegane wykorzystywanie seksualne dzieci - są to więc „ wszelkie odmiany złego traktowania tych członków...