Wykorzystywanie seksualne dzieci - strona 2

Egzamin biomedyka

  • Olsztyńska Szkoła Wyższa im. Józefa Rusieckiego
  • dr Zdzisław Holendzki
  • Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania
Pobrań: 469
Wyświetleń: 3150

seksualnego dzieci i młodzieży. Przemoc, maltretowanie występować mogą w każdej rodzinie, niezależnie...

Pedofilia- pedagogika

  • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
  • Pedagogika
Pobrań: 210
Wyświetleń: 3661

- wykorzystywanie seksualne dziecka przez partnera jest ostatnią rzeczą, jakiej matki mogą się spodziewać...

Wykład - wybrane organizacje

  • Uniwersytet Warszawski
  • Organizacje międzynarodowe
Pobrań: 14
Wyświetleń: 651

WYBRANE EUROPEJSKIE ORGANIZACJE POZARZĄDOWE INDEKS ORGANIZACJI ZE WZGLĘDU NA POLA DZIAŁAŃ W UKŁADZIE ALFABETYCZNYM BEZDOMNI ..European Federation for Social Assistance and Integration through Housing Provision (EUROPIL) - Europejska Federacja na rzecz Pomocy Społecznej i Integracji poprzez Zapew...

Wybrane europejskie organizacje pozarządowe

  • Uniwersytet Warszawski
  • mgr Zygmunt Gunia
  • Organizacje międzynarodowe
Pobrań: 56
Wyświetleń: 854

W YBRANE EUROPEJSKIE ORGANIZACJE POZARZĄDOWE I NDEKS O RGANIZACJI ZE W ZGLĘDU NA P OLA D ZIAŁAŃ W U KŁADZIE A LFABETYCZNYM BEZDOMNI ..European Federation for Social Assistance and Integration through Housing Provision (EUROPIL) - Europejska Federacja na rzecz Pomocy Społecznej i Integracji poprzez ...