Wyciek - strona 24

Klasy ładunków 5-8

 • Akademia Morska w Gdyni
 • Chemia
Pobrań: 14
Wyświetleń: 714

klasy 5,1 należy usunąć rozsypy i wycieki - w razie pożaru użycie dużej ilości wody jest najbardziej...

Kierunki rozwoju fizyki - synteza

 • Politechnika Warszawska
 • dr Feliks Błażewicz
 • Kierunki rozwoju fizyki
Pobrań: 7
Wyświetleń: 784

to na zmniejszenie ryzyka wycieku radioaktywnych substancji. Reaktory PWR są bardzo bezpiecznymi konstrukcjami...

Technologie unieszkodliwiania odpadów

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Lesław Fijał
 • Technologie czystszej produkcji
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1344

jest: - zabezpieczenie wód gruntowych przed poziomą migracją skażonych wycieków ze składowiska, -Utworzenie wokół...

Opracowanie na egzamin - Turystyka

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Anna Jęczmyk
 • Ekonomika
Pobrań: 357
Wyświetleń: 2023

i usług w turystyce, zanim opuści ona sferę obrotu turystycznego • Efekt tzw.„wyciek” Rachunek satelitarny...

Podstawy konstrukcji maszyn-zbiornik

 • Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy
 • Podstawy Konstrukcji Maszyn
Pobrań: 259
Wyświetleń: 4844

przed pęknięciem”. Wyciek ze zbiornika jest łatwy do wykrycia co umożliwia obniżenie ciśnienia do bezpiecznego...

Turystyka na obszarach chronionych

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Barbara Małgorzata Zawilińska
 • Turystyka aktywna i kwalifikowana
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1400

Skutki turystyki wodnej: o Hałas o Śmieci i ścieki (np. opróżnianie toalet do wody) o Wycieki paliwa (np...

Zanieczyszczenia wód - wykład

 • Uniwersytet Gdański
 • Techniki odnowy środowiska
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1127

oraz innych substancji niebezpiecznych dla wód podziemnych. Wycieki tych substancji mogą powstawać w przypadku awarii...