Wspólnota Europejska a UE - strona 38

Wykład - komisja europejska

  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  • dr hab. Stanisław Konopacki
  • Historia integracji europejskiej
Pobrań: 49
Wyświetleń: 532

Wspólnot Europejskich to organ wykonawczy Unii Europejskiej. Jest instytucją wspólnotową odpowiedzialną...

WPZiB

  • Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie
Pobrań: 476
Wyświetleń: 5677

i Bezpieczeństwa Unii Europejskiej, Warszawa 2007 Rozdział I 2. Prawno-instytucjonalne ramy WPZiB UE podstawy...

System źródeł prawa UE-opracowanie

  • Uniwersytet Łódzki
  • dr M. Smusz-Kulesza
  • Prawo wspólnotowe i integracja europejska
Pobrań: 56
Wyświetleń: 826

międzynarodowa. Traktat akcesyjny nie jest podpisywany przez UE lub Wspólnoty, ale przez dotychczasowe państwa...

Układ z Schengen - omówienie

  • mgr Szymon Drabczyk
  • Polska w Unii Europejskiej
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1099

bezpoÊrednio do Traktatu o utworzeniu Wspólnoty Europejskiej i poddano kompetencjom I filaru UE o charakterze...