Wspólnota Europejska a UE - strona 101

Deficyt wdrażania

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Europeistyka
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1204

(wina leży po stronie państw członkowskich): Konsekwencja struktury lub organizacji UE - sukces...

Podatki pośrednie w Wielkiej Brytanii

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Instrumenty opodatkowania pośredniego ludności i podmiotów gospodarczych
Pobrań: 119
Wyświetleń: 819

, a podatek VAT Od momentu przystąpienia Polski do Unii Europejskiej nastąpiła radykalna zmiana zasad...

System instytucjonalny unii europejskiej

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Prawo europejskie
Pobrań: 98
Wyświetleń: 854

oraz przewodniczący Komisji Europejskiej. W jej pracach uczestniczy Wysoki Przedstawiciel UE ds. zagranicznych...

III filar- instrumenty prawne

 • Uniwersytet Łódzki
 • Wstęp do prawa europejskiego
Pobrań: 14
Wyświetleń: 861

instrumenty prawne: * współdziałanie i wspólne stanowiska- określają stosunek UE do danej kwestii, państwa...

Efekty kreacji handlu -opracowanie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Iwona Pawlas
 • Ekonomia Integracji Europejskiej
Pobrań: 105
Wyświetleń: 945

do tej strefy czy unii Ewolucja integracji w ramach wspólnot europejskich 1951- Traktat Paryski o utworzeniu...

Prawo finansowe - wykład

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • dr Monika Szaraniec
 • Prawo finansowe
Pobrań: 952
Wyświetleń: 4326

Europejskiej ( TFUE) - prawo pierwotne UE Swobody przepływu towarów, usług, kapitałów i osób - 4 podstawowe...

Europejska Agenda Cyfrowa

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Grażyna Szoper
 • Informatyka w administracji
Pobrań: 0
Wyświetleń: 903

. Europejska Agenda Cyfrowa W 2010 roku przyjęto unijną strategię na kolejną dekadę: „Europa 2020...