Współczynnik sprężystości - strona 3

Klasyfikacja uszkodzeń - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Thakaa S. M. Al Khafaji
 • Mosty drewniane
Pobrań: 14
Wyświetleń: 763

jak współczynnik sprężystości podłużnej, współczynnik odkształcałności poprzecz­nej, współczynnik pełzania...

Drgania - wykład

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Fizyka
Pobrań: 49
Wyświetleń: 826

, gdzie A - amplituda drgań,  = 2 = (k/m)0.5,  - częstość kołowa ( - częstość drgań), k - współczynnik sprężystości...

Mechanika - Związki dynamiczne

 • Politechnika Gdańska
 • dr Wanda Jałowiecki
 • Mechanika
Pobrań: 14
Wyświetleń: 574

doskonałej sprężyny – współczynnik sprężystości, w przypadku sprężyny rzeczywistej – pochodna siły...

Tensor naprężenia - omówienie

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • dr Paweł Kamiński
 • Materiałoznawstwo z elementami chemii
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1456

charakteryzuje współczynnik sprężystości E obliczany wg wzoru: E=   , [MPa], (Pa) – naprężenie powstające...

Tensor naprężenia - wykład

 • dr Paweł Kamiński
 • Materiałoznawstwo z elementami chemii
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1673

charakteryzuje współczynnik sprężystości E obliczany wg wzoru: E=   , [MPa], (Pa) – naprężenie powstające...

Drgania mechaniczne - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • dr Ewa Jach
 • Fizyka środowiska pracy
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1869

ciała wyraża się współczynnikiem sprężystości.  DRGANIA NIELINIOWE Ze względu na to, czy siła...

Teoria Bussinesq'a-opracowanie

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Mgr inż. Zofia Zięba
 • Mechanika gruntów
Pobrań: 693
Wyświetleń: 1617

- współczynnik sprężystości gruntu a Z pionowe przesunięcie całej półkuli pionowo w dół, wtedy: W myśl prawa...

Wykład - zasada zachowania pędu

 • Politechnika Wrocławska
 • dr Jan Pawlikowski
 • Fizyka
Pobrań: 21
Wyświetleń: 763

z położenia równowagi, materiałową). Energia potencjalna: , a k jest współczynnikiem sprężystości (stałą...