Współczynnik feminizacji w krajach wysoko rozwiniętych - strona 2

Zagadnienia z demografii

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Demografia
Pobrań: 35
Wyświetleń: 581

rozwiniętych a jaki w krajach rozwijających się w pierwszej połowie XXI wieku według prognozy ONZ? dzietnośd...

Osadnictwo - wykład

 • Politechnika Śląska
 • Geografia usług
Pobrań: 7
Wyświetleń: 875

wysoko rozwiniętych, B w Azji Południowej, C w krajach rozwijających się, Średnia gęstość zaludnienia...

Osadnictwo - wykład

 • Politechnika Śląska
 • Geografia usług
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1092

wysoko rozwiniętych, B w Azji Południowej, C w krajach rozwijających się, Średnia gęstość zaludnienia...

Faza postmodernizacji

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Rudolf Burczyk
 • Geografia społeczno-ekonomiczna
Pobrań: 0
Wyświetleń: 1176

do badania struktury ludności wg płci należą: - współczynnik feminizacji: ogólny I typu (określa stosunek...

Geografia ekonomiczna - 7d

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Barbara Trzcińska
 • Geografia ekonomiczna
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1099

lat w krajach wysoko rozwiniętych przewidywana długość Ŝycia ludności przekracza 80 lat Kraje o najdłuŜszej...

Struktury ludności

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Grecka
 • Geografia społeczna
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1197

)- kraje wysoko rozwinięte współczynnik maskulinizacji (w krajach gdzie są nadwyżki mężczyzn): Na świecie...

Makroekonomia- wykład 4

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Monika Szudy
 • Makroekonomia
Pobrań: 350
Wyświetleń: 1309

technicznego uzbrojenia pracy Niska produktywność czynników wytwórczych Kraje wysoko rozwinięte Wysoki poziom...

Bezpieczeństwo ekologiczne - wykład 6

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Małgorzata Kaczorowska
 • Bezpieczeństwo ekologiczne
Pobrań: 175
Wyświetleń: 952

- niski współczynnik umieralności i urodzeń kraje wysoko rozwinięte PIRAMIDA WIEKOWA Rzadko kiedy modelowe...