Wojna Dwóch Róż

Anglia (IX - poł. XVII w.)

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • mgr Z. Filipiak
 • Historia prawa powszechnego
Pobrań: 252
Wyświetleń: 1260

(1399 - 1413) z dyn. Lancasterów. Wojna dwóch róż - do 1461 w dynastii Lancasterów dalsze wzmacnianie...

Monarchia stanowa- opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia państwa polskiego
Pobrań: 154
Wyświetleń: 896

oddzielnie), parowie świeccy i Gminy Wojna Dwóch Róż zdegradowała rolę parlamentu Zasady wyborcze: część...

Anglia-skrypt

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Michał Sczaniecki
 • Historia powszechna nowożytna historia Żydów w czasach nowożytnych
Pobrań: 364
Wyświetleń: 1225

oraz rozwinięcie samorządu lokalnego. Okres monarchii stanowej trwającej do XVw XVw- wojna dwóch Róż 1485...

Historia Instytucji Politycznych

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Ireneusz Ciosek
 • Historia instytucji politycznych
Pobrań: 714
Wyświetleń: 5047

duchowni, parowie świeccy i Gminy. W praktyce zaciekła wojna między koteriami baronów, tzw. wojna Dwóch Róż...

Skrypt na podstawie podręcznika Szczanieckiego - despotie wschodnie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Powszechna historia państwa i prawa
Pobrań: 469
Wyświetleń: 1946

POWSZECHNA HISTORIA PAŃSTWA I PRAWA-skrypt z podręcznika Michała Szczanieckiego I.DESPOTIE WSCHODNIE Ośrodki geograficzne stanowiące kolebkę wielkich państw: a)dolina Nilu (Egipt) od IV tysiąclecia p.n.e.- 30r. p.n.e.- egzystencja państwa mimo wstrząsów najazdów- do podboju Egiptu przez Rzym b)...

Skrypt "Historia powszechna" Michała Szczanieckiego

 • Uniwersytet Opolski
 • dr hab. Adam Szymański
 • Historia doktryn polityczno-prawnych
Pobrań: 315
Wyświetleń: 5145

POWSZECHNA HISTORIA PAŃSTWA I PRAWA-skrypt z podręcznika Michała Szczanieckiego I.DESPOTIE WSCHODNIE Ośrodki geograficzne stanowiące kolebkę wielkich państw: a)dolina Nilu (Egipt) od IV tysiąclecia p.n.e.- 30r. p.n.e.- egzystencja państwa mimo wstrząsów najazdów- do podboju Egiptu przez Rzym b) do...