Pytania do egzaminu z Historii Średniowiecznej Powszechnej

Nasza ocena:

5
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Pytania do egzaminu z Historii Średniowiecznej Powszechnej - strona 1

Fragment notatki:

Podręczniki – podstawowy - Tadeusz Manteuffel Historia Powszechna Średniowiecze (wydanie dowolne)
dodatkowe : Benedykt Zientara, Historia powszechna średniowiecza (wydanie dowolne)
Roman Michałowski, Historia Powszechna. Średniowiecze, Warszawa 2009.
Pytania do egzaminu z Historii Średniowiecznej Powszechnej
Studia zaoczne I rok. (2011-2012)
1. Wędrówki ludów i upadek cesarstwa zachodniego.
2. Spory o naturę Chrystusa i ich konsekwencje.
3. Panowanie Justyniana I Wielkiego.
4. Narodziny monastycyzmu i działalność św. Benedykta.
5. Mahomet i narodziny islamu.
6. Ekspansja muzułmanów i jej konsekwencje.
7. Rozpad imperium muzułmańskiego.
8. Narodziny i przeobrażenia państwa Franków (do pocz. VIII w.)
9. Okoliczności odsunięcia Merowingów od władzy.
10. Powstanie Państwa Kościelnego.
11. Panowanie Karola Wielkiego i reformy wewnętrzne w jego państwie.
12. Okoliczności koronacji cesarskiej Karola Wielkiego.
13. Rozpad monarchii karolińskiej i jego konsekwencje.
14. Heptarchia anglosaska.
15. Normanowie i ich najazdy
16. Podbój Brytanii przz Normanów i jego konsekwencje.
17. Pierwsze państwa słowiańskie
18. Powstanie i upadek Państwa Wielkomorawskiego.
19. Misja Cyryla i Metodego i jej konsekwencje
20. Schizma Wschodnia, jej przyczyny i konsekwencje
21. Ożywienie gospodarcze w Europie Zachodniej w X-XII w.
22. Kraje niemieckie pod rządami Ottonów
23. Okoliczności koronacji cesarskiej Ottona I
24. Ruch reformatorski w Kościele w X-XI w.
25. Spór o inwestyturę
26. Rekonkwista na Półwyspie Iberyjskim
27. Przyczyny i przebieg I krucjaty
28. Powstanie zakonów rycerskich
29. Przyczyny i przebieg III krucjaty.
30. IV krucjata i jej konsekwencje
31. Ruch krucjatowy w XIII wieku.
32. Konsekwencje wypraw krzyżowych
33. Okoliczności objęcia władzy przez Kapetyngów i panowanie pierwszych władców z tej dynastii.
34. Monarchia Henryka II Plantageneta
35. Konflikt francusko-angielski w XII i XIII stuleciu.
36. Okoliczności wydania Wielkiej Karty Swobód.
37. Krucjata przeciw albigensom.
38. Ruchy heretyckie w XI - XIII w.
39. Polityka włoska Fryderyka I Barbarossy
40. Panowanie Fryderyka II Sztaufa.
41. Wielkie bezkrólewie w Niemczech
42. Monarchie Półwyspu Iberyjskiego w XIII i XIVw.
43. Nieszpory Sycylijskie i ich konsekwencje
44. Ekspansja Duńczyków w XI-XIII wieku.
45. Państwo Czyngis-chana i jego ekspansja
46. Europa wobec ekspansji mongolskiej
47. Rozwój życia miejskiego w Europie w XII-XIII wieku
48. Narodziny zakonów franciszkańskiego i dominikańskiego
50. Powstanie uniwersytetów
51. Francja pod rządami Filipa IV Pięknego
52. Papiestwo w Awinionie
53. Kryzys XIV stulecia
54. Wojna Stuletnia
55. Wzrost znaczenia Burgundii w czasie wojny Stuletniej
56. Wojna Dwóch Róż
57. Koniec Wielkiego Bezkrólewia i panowanie Rudolfa Habsburga
58. Panowanie Karola IV Luksemburga
59. Schizma Zachodnia i ruch soborowy.
60. Ruch husycki
61. Ekspansja osmańska w XIV i XV wieku.
62. Kraje skandynawskie w XIV i XV wieku.
63. Ruś w XIV i XV wieku
64. Italia w XIV i XV wieku
65. ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz