Wojewódzki dziennik urzędowy - strona 16

Prawo-ściąga

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Arkadiusz Wowerka
 • Prawo
Pobrań: 742
Wyświetleń: 2121

dzienniki urzędowe, w których publikowane są: zarządzenia i uchwały terenowych organów rządowej...

Prawo administracyjne - E.Ochendowski

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. UMK dr hab. Agnieszka Skóra
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1603

z Premierem. Statut podlega ogłoszeniu w wojewódzkim dzienniku urzędowym. Statut zawiera informacje dotyczące...

Administracja rzadowa

 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1232

obiektów i urzędów użyteczności publicznej. Akty wydawane są w wojewódzkim dzienniku urzędowym i wchodzą...

Prawo administracyjne2

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1400

zagospodarowania przestrzennego - ustawa nakłada obowiązek publikacji w Wojewódzkim Dzienniku Urzędowym. W każdym...

Opracowanie pytań egzaminacyjnych 3

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Ewa Stefańska-Sulik
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 273
Wyświetleń: 1596

niezwłocznego ogłoszenia w wojewódzkim dzienniku urzędowym. A przepisy porządkowe są najpierw ogłaszane w drodze...