Wody archipelagowe

Wody archipelagowe - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Iwona Wrońska
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 336

Wody archipelagowe. Ten rodzaj wód wprowadza konwencja prawa morza z 1982 r. na których obowiązuje...

Obszary morskie - klasyfikacja.

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Iwona Wrońska
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 84
Wyświetleń: 672

od lądu do morza pełnego: wody wewnętrzne, wody archipelagowe, morze terytorialne, strefa przyległa...

Prawo morza - wykład

 • Uniwersytet Gdański
 • Prawo międzynarodowe
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1876

wysunięte części wysp stanowią wody archipelagowe. Pas przyległy: maksymalna szerokość to 24 mile morskie...

Granice

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Renata Kozieł
 • Geografia Polityczna
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1239

zagospodarowania portowego) porty wojenne, rybackie i kabotażowe -> „closed to international” wody archipelagowe...

Terytorium państwa i jego ochrona

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Geografia polityczna i gospodarcza
Pobrań: 105
Wyświetleń: 791

wewnętrznych- WODY ARCHIPELAGOWE, prawo nieszkodliwego przepływu Wody wchodzące w skład terytorium państwa...

terytorium - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Mizerska-Wrotkowska
 • Prawo międzynarodowe
Pobrań: 280
Wyświetleń: 700

przestępstwo, to prosi się kapitana o bezzwłoczne opuszczenie wód, na których się znajduje (naszych). WODY...

Terytorium-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1330

rzek - tu nie obowiązuje prawo swobodnego przepływu wody archipelagowe morze terytorialne obszary...