granice

Nasza ocena:

5
Pobrań: 287
Wyświetleń: 1813
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
granice - strona 1 granice - strona 2 granice - strona 3

Fragment notatki:

Kozie_. Notatka składa się z 3 stron.
GRANICE - najpopularniejszy temat rozważań geografii społeczno - politycznej
wyznaczają zasięg zwierzchnictwa państwowego
każda granica jest zjawiskiem politycznym
istotą granicy jest separacja suwerenności
granica jest aktem politycznym, ale zjawiskiem społecznym
Granica to: płaszczyzna
linia graniczna
strefa (pogranicze)
W dzisiejszym rozumieniu granica jest pojęciem nowym; wcześniej dominowały granice strefowe. Zanikanie pogranicza wiązało się z zanikaniem anekumeny. Relikt: pas drogi pogranicznej.
Oznaczenie granicy liniowej datuje się na połowę XVII wieku. Rozpowszechnione zostało po rewolucji francuskiej. 1746r. - Prusy wprowadzają STRAŻ GRANICZNĄ
Kontrola graniczna - posiadanie paszportu przed I wojną światowa było bardzo rzadkie.
Współczesna koncepcja granicy: od końca XIX wieku. Granica państwa - granica obszaru posiadającego status międzynarodowy.
Cel: ścisłe rozgraniczenie (delimitacja) terytorium państw.
na lądzie
w podziemiach
na wodzie (w wodzie i na dnie)
w powietrzu
DEMARKACJA : oznaczenie w terenie ustalonej granicy (wytyczonej układem granicznym)
GRANICE naturalne
sztuczne (koncepcjonalne)
Granica naturalna nie jest pojęciem ścisłym; wzięte od granicy wytyczonej przez elementy przyrody:
granice górskie
granice biegnące wybrzeżem mórz i oceanów
granice biegnące wzdłuż rzek, kanałów, jezior, pustyń
Za szczególnie trwałe i korzystne uznano w przeszłości granice górskie.
Dolina rzeczna - granica przebiega zwykle GŁÓWNYM NURTEM rzeki, czasem środkiem lub wzdłuż jednego z brzegów.
Traktat paryski : - dla nieuregulowanych rzek - granica przebiega przez środek
dla żeglownych - granica przebiega przez główny nurt
28% granic - rzeki
20% granic - łańcuchy górskie
6,5 % granic - działy wodne granice astronomiczne (matematyczne): pierwsza - podział świata POR/SPA - 1494 r
USA/ CAN - część zachodnia wzdłuż równoleżnika
Afryka - 40% granic to granice geometryczne
Rubież - odnosi się do podziału fizjograficznego - tożsama z pojęciem bariery
Pogranicze - forma powierzchniowa; zorientowana „na zewnątrz” - kresy zamieszkanego świata.
Średniowiecze  pogranicze = przedpole państwa
Rykiel = nie istnieją granice naturalne.
Sieć rzeczna  wzdłuż szlaków wodnych rozszerzała się ekumena  rzeki jako szlaki komunikacyjne.


(…)

…, rybołówstwa, rurociągów, kabli)
władztwo państwa nadbrzeżnego nad strefa przybrzeżną
z zasad wolności mórz mogły korzystać także państwa nie posiadające dostępu do morza. Delimitacja strefy przybrzeżnej:
1702r. - zasada „strzału armatniego” (3-4 mile morskie ok. 1852 m) -> władza lądu sięga tak daleko jak sięgają kule.
XIX wiek - popyt na ryby  intensywne rybołówstwo  zubożenie łowisk
Połowa XX wieku  państwa trudniące się rybołówstwem wprowadziły 200 - milowe pasy WYŁACZNEGO RYBOŁÓWSTWA
Wody terytorialne: upgrade -> 12 mil morskich
Po II wojnie św. -> wzrost zainteresowania oceanami i ich zasobami
Przerzucanie granic na obszar szelfu (do 350 mil) - samowolne
Konwencje dotyczące mórz i oceanów: 45 Konwencji Morskich (1882 - 1970)
uregulowanie rybołówstwa
uregulowanie zasad układania kabli podmorskich
uregulowanie sygnałów morskich
uregulowanie piractwa
16 Brukselskich Konwencji Morskich - ujednolicenie przepisów ratowniczych
4 Londyńskie (1913 - 1960) - Pierwsza konferencja d.s. Titanica
1949 r - Pierwszy podział mórz
1958 r - Pierwsza konferencja Prawa Morza ONZ - 86 uczestników - 4 konwencje;
Tematy:
morze terytorialne i strefa przyległa
morze otwarte
rybołówstwo na morzu otwartym
szelf kontynentalny
1960 r - Druga konferencja ONZ (Genewa) - bez porozumienia w sprawie wytyczanai granic morza terytorialnego
1973 - 1982 r - Trzecia konferencja ONZ - przyjęcie Konwencji o Prawie Morza
Podział obszarów morskich:
Morskie Wody Wewnętrzne
Morze terytorialne
Ad 1. między lądem, a wewnętrzną granicą morza terytorialnego (zatoki), których brzegi należą do jednego państwa o maksymalnym rozwarciu 24 mil morskich = wody zatok historycznych
1956r - dekret o MWW Polski:
część Zatoki Gdańskiej (na południe od Cypla Helskiego do Piasków)
część Zatoki Nowoczerwieńskiej
część zatoki Wiślanej
wody portów i red (najdalej wysunięte w morze stałe elementy zagospodarowania portowego)
porty wojenne, rybackie i kabotażowe -> „closed to international”
wody archipelagowe-> prawo bezpiecznego przepływu; w trakcie pokoju…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz