Wilhelm Wundt - strona 3

Psychologia wykłady

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Monika Kaźmierczak
 • Psychologia
Pobrań: 679
Wyświetleń: 3262

. Narodziny psychologii jako nauki są wiązane z rokiem 1897 i nazwiskiem Wilhelma Wundta. Który wówczas...

Maruszewski r. 1-4

 • dr Wanda Osikowska
 • Procesy poznawcze
Pobrań: 3178
Wyświetleń: 5509

dzieje i krótką historię”, a poznawcza jeszcze krótszą historię. 1879, Wilhelm Wundt zakłada laboratorium...

Pytanie egzaminacyjne

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Adam Fijałkowski
Pobrań: 896
Wyświetleń: 3500

Większość pytań posiada obszerne odpowiedzi. Notatka porusza zagadnienia takie jak: . obraz idealnego nauczyciela i ucznia według marka fabiusza kwintyliana, elementy kultury antycznej w średniowieczu, elementy praktyki wychowawczej w szkole humanistycznej, język ojczysty i język obcy w wychowa...

Psychologia jako nauka 2

 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Psychologia
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1771

psychologii jako odrębnej nauki przyjmuje się rok 1879. Wtedy to niemiecki uczony Wilhelm Wundt, założył...

HMS 2

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1463

2. KONCEPCJE PRAWNONATURALNE W MYŚLI KLASYCZNEJ; PRESOKRATYCY, SOFIŚCI, ARYSTOTELES, STOICY. - teorie naturalnego stanu człowieka należy powiązać z nurtem prymitywizmu – rozróżnienie Lovejoy’a: • prymitywizm chronologiczny – teoria historyczna, która twierdzi, że wczesne fazy historii zapewniał...

Wychowanie i jego uwarunkowania

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Pedagogika społeczna
Pobrań: 756
Wyświetleń: 2919

zjawisk psy­chicznych od stanów i procesów fizjologicznych. W laboratorium psychofizjologicznym Wilhelma...