Wiercenia - strona 27

Roboty ziemne - wykłady

Pobrań: 224
Wyświetleń: 2681

23 strony notatki na temat robót ziemnych. Zagadnienia w niej poruszane, to np: grunty budowlane, roboty ziemne, bilans mas ziemnych, wykonywanie wykopów, wykonywanie nasypów, roboty przygotowawcze, odprowadzanie wód opadowych, itp. II. Roboty ziemne. 1. Klasyfikacja robót ziemnych. Technologia r...

Materiały na zaliczenie

  • Politechnika Gdańska
  • Wodociągi i kanalizacje
Pobrań: 42
Wyświetleń: 644

poziomów między zwierciadłem dynamicznym w najdalej położonej studni wierconej, a poziomem wody w studni...

Ujęcia promieniste wody

  • Politechnika Gdańska
  • Wodociągi i kanalizacje
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1001

w warunkach gdy miąższość warstwy wodonośnej jest mała i stosowanie tradycyjnych studni wierconych o filtrach...

Skały - podział i opis

  • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  • mgr Ewald Świeboda
  • Źródłoznawstwo archeologiczne
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1295

wiercony równolegle do przebiegu linii ostrza, w radlicach prostopadle. Do narzędzi wczesnoneolitycznych...

Wykład z geologii o wodach gruntowych

  • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
  • dr Andrzej Krawczyk
  • Geologia
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1295

, okresami suszy; lub sztucznymi: ustawieniami zapór, wierceniami i pompowaniem. Gdy zwierciadło dojdzie...