Wiadro - strona 5

Recykling tworzyw sztucznych

 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • mgr inż. Beata Jaworska
Pobrań: 98
Wyświetleń: 2219

i opakowaniowych, takich jak: folie, skrzynki, płyty, rury, pojemniki, beczki, wiadra, profile, zlepy, wypraski...

Muzyka środka - świetlicki

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Pobrań: 0
Wyświetleń: 1225

. W środku folia i papiery. Wiadra z szarą i białą farbą. Ubrudzeni białą i szarą farbą ludzie. Głośna muzyka...

Programowanie w C++

 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1218

Konspekty do wyk³adu „Programowanie w jêzyku C++” Pawe³ £opata, KT AGH wersja dokumentu 8.0 - wydanie niepoprawione, nieuzupe³nione i nieoficjalne, ale wa¿ne ;-)UWAGA: Dokument mo¿e zawieraæ ró¿ne b³êdy grubsze lub drobniejsze. Wszelkie konstruktywne uwagi oraz propozycje co do zmian w zakresie ...

Językoznawstwo

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Joanna Drzazgowska
 • Językoznawstwo ogólne
Pobrań: 3808
Wyświetleń: 7161

Wiadro - dwa wiadra - naczej się łączą Młodzież - nie 3 młodzieże, tylko 3 tys młodzieży, łączymy...

Opakowalnictwo notatki

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • prof. dr hab. Małgorzata Lisińska-Kuśnierz
 • Opakowalnictwo i przechowywanie żywności
Pobrań: 2030
Wyświetleń: 6167

da box), bańka, bęben, hobok, kanister, konew, torba, wiadro oraz worek. Do terminów ogólnych...

Higiena pasz

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr Piotr Adam Bednarczyk
 • Żywienie zwierząt i paszoznawstwo
Pobrań: 280
Wyświetleń: 2044

, koryt wspólnych, pojedynczych, kubłów, wiader; można zobaczyć ile zwierzę wypije, ale woda szybko ulega...