Badania podstawowych właściwości kruszyw - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 259
Wyświetleń: 1799
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Badania podstawowych właściwości kruszyw - wykład - strona 1 Badania podstawowych właściwości kruszyw - wykład - strona 2 Badania podstawowych właściwości kruszyw - wykład - strona 3

Fragment notatki:

styczen 1999     POLSKI KOMITET NORMALIZACYJNY POLSKA NORMA PN-EN 932-1         Badania podstawowych  wlasciwosci kruszyw   Metody pobierania próbek   Zamiast: PN-87/B-06721 Grupa katalogowa   ICS 91.100.20 Norma europejska EN 932-1:1996 ma status Polskiej Normy This national document is identical with EN 932-1:1996 and is published with the permission of CEN; rue de Stassart, 36; B-1050; Bruxelles, Belgium. Niniejsza Polska Norma jest identyczna z norma europejska EN 932-1:1996 i jest publikowana za zgoda CEN; rue de Stassart, 36; B-1050; Bruksela, Belgia.     PRZEDMOWA KRAJOWA Niniejsza norma jest oficjalnym tlumaczeniem normy EN 932-1:1996. Norma zastepuje PN-87/B-06721 Kruszywa mineralne - Pobieranie próbek. Niniejsza norme w stosunku do PN-87/B-06721, rozszerzono o:    -   opis pomiaru zmiennosci pobierania próbek (patrz zalacznik),    - definicje pojecia podpróbki,    - wzór do obliczania masy próbki ogólnej,    - opis sposobu pobieranie próbek kruszyw pakowanych z wykorzystaniem wyboru losowego do losowej  selekcji opakowan. W normie sa stosowane odsylacze krajowe oznaczone od N1) do N7).     nr ref. PN-EN 932-1:1999      Ustanowiona przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 7 stycznia 1999 r. (Uchwala nr 1/99-o)    PN-EN 932-1:1999 Badania podstawowych wlasciwosci kruszyw Metody pobierania próbek Powielanie dokumentu zabronione. Wszelkie prawa zastrzezone. INTEGRAM BUDOWNICTWO Strona 1     NORMA EUROPEJSKA EUROPEAN STANDARD NORME EUROPÉENNE EUROPÄISCHE NORM EN 932-1     sierpien 1996 ICS 91.100.20 Deskryptory: kruszywa, pobieranie próbek, próbki, próbniki, znakowanie   Wersja polska Badania podstawowych wlasciwosci kruszyw - Arkusz 1: Metody pobierania próbek   Tests for general properties of aggregates -  Part 1: Methods for sampling Essais pour déterminer les propriétés  générales des granulats - Partie 1: Méthodes  d'échantillonnage Prüfverfahren für allgemeine Eigenschaften  von Gesteinskörnungen - Teil 1:  Probenahmeverfahren   Niniejsza norma jest polska wersja normy europejskiej EN 932-1:1996. Zostala ona przetlumaczona przez Polski Komitet  Normalizacyjny i ma ten sam status co wersje oficjalne. Norma europejska zostala przyjeta przez CEN 1996-07-26. Zgodnie z wewnetrznymi przepisami CEN/CENELEC  czlonkowie CEN sa zobowiazani do nadania normie europejskiej statusu normy krajowej bez wprowadzania  jakichkolwiek zmian. Aktualne wykazy norm krajowych lacznie z ich danymi bibliograficznymi, mozna otrzymac w Sekretariacie Centralnym  CEN lub w krajowych jednostkach normalizacyjnych bedacych czlonkami CEN. Norma europejska zostala opracowana w trzech oficjalnych wersjach jezykowych (angielskiej, francuskiej,  niemieckiej). Wersja w kazdym innym jezyku, przetlumaczona na odpowiedzialnosc danego czlonka CEN i 

(…)

… czlonka CEN i
zarejestrowana w sekretariacie Centralnym CEN, ma ten sam status co wersje oficjalne.
Czlonkami CEN sa krajowe organizacje normalizacyjne nastepujacych panstw: Austrii, Belgii, Danii, Finlandii, Francji,
Grecji, Hiszpanii, Holandii, Irlandii, Islandii, Luksemburga, Niemiec, Norwegii, Portugalii, Szwajcarii, Szwecji, Wloch i
Zjednoczonego Królestwa.
CEN
Europejski Komitet Normalizacyjny
… oficjalne.
Czlonkami CEN sa krajowe organizacje normalizacyjne nastepujacych panstw: Austrii, Belgii, Danii, Finlandii, Francji,
Grecji, Hiszpanii, Holandii, Irlandii, Islandii, Luksemburga, Niemiec, Norwegii, Portugalii, Szwajcarii, Szwecji, Wloch i
Zjednoczonego Królestwa.
CEN
Europejski Komitet Normalizacyjny
European Committee for Standardization
Comité Européen de Normalisation
Europäisches Komitee…
… pobierania próbek ze skladowisk stozkowych
Zalacznik D (informacyjny) Zastosowanie liczb losowych do selekcji losowej
Zalacznik E (informacyjny) Bibliografia
PRZEDMOWA
Niniejsza norma europejska zostala opracowana przez Komitet Techniczny CEN/TC 154 „Kruszywa"N1) ,którego
sekretariat prowadzi BSI.
Niniejsza norma europejska powinna uzyskac status normy krajowej, przez opublikowanie identycznego tekstu…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz