Wiślica

Państwo Wiślan

  • Uniwersytet Wrocławski
  • Historia
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1155

w literaturze historycznej sugestia iż głównym grodem jest Wiślica, okazała się nieprawdziwa. Potwierdziły...

Polska w średniowieczu-opracowanie

  • Uniwersytet Śląski w Katowicach
  • Historia prawa sądowego
Pobrań: 35
Wyświetleń: 784

się na dotychczasowym wielkopolskim prawie zwyczajowym Statut Małopolski - uchwalony częściowo na wiecu w Wiślicy...

Miejsca zgromadzeń

  • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
  • dr Marian Małecki
  • Archeologia prawa
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1260

, Wiślica, Proszowice) czy nawet gospody - czasem były to specjalne szopy (np. szopa na elekcję). SZOPA...

Statuty Kazimierza Wielkiego

  • Uniwersytet Wrocławski
  • Historia państwa i prawa polskiego
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1043

ze statutu uchwalonego na wiecu w Wiślicy i zwodu szeregu przeważnie późniejszych ustaw. Statut Wielkopolski...