Większość bezwzględna - strona 2

note /search

Rynek kontroli przedsiebiorstw

  • Uniwersytet Gdański
  • Fuzje i przejścia
Pobrań: 336
Wyświetleń: 1729

udziałów/akcji gwarantuje kontrolę? większość bezwzględna (50% + 1 głos) - dotyczy większości głosów na WZA...

Wykład - rząd i tryb powoływania rządu

  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  • Ustrój państwowy i polityczny Polski
Pobrań: 70
Wyświetleń: 833

może powołać rząd większością zwykłą W 2 pierwszych krokach występuje większość BEZWZGLĘDNA. W krokach 3 i 4...

Przykładowe pytania na egzamin

  • Uniwersytet Warszawski
  • Współczesne systemy ustrojowe
Pobrań: 756
Wyświetleń: 2660

, który otrzymał większość bezwzględną, jeśli nie - odbywa się druga tura, do której przechodzą kandydaci z dwoma...