Wiązanie jonowe - strona 2

Atomy

 • Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1470

się biegun ujemny cząsteczki, a przy mniej elektroujemnym tworzy się biegun dodatni. Wiązanie jonowe-tworzy...

Denaturacja - wykład, sem III

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • dr Dariusz Kowalczyk
 • Biochemia
Pobrań: 140
Wyświetleń: 833

rozerwanie wiązań jonowych stabilizujących strukturę białka. StęŜone kwasy powodują takŜe rozbicie wiązań...

Przewodniki w chemii

 • Akademia Morska w Gdyni
 • Chemia
Pobrań: 7
Wyświetleń: 812

. Również przewodnictwo półprzewodników rośnie ze wzrostem temperatury. Wiązania jonowo- dipolowe- podczas rozpuszczania...

Trawienie białek

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Biochemia
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1414

- aktywacja pepsynogenu pH = 7 → pH = 5-2 (44 - liczab A od końca N przylegające do CA) wiązanie jonowe...

Oznaczanie przewodności wody

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr inż. Wojciech Konicki
 • Ekologia i ochrona środowiska
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1295

dla substancji posiadających wiązanie jonowe lub spolaryzowane. Wpływ na przewodność: stopień dysocjacji, ilość...

Rodzaje wiazan chemicznych

 • Politechnika Gdańska
 • Chemia organiczna
Pobrań: 70
Wyświetleń: 938

Wiązanie jonowe:*jeden atom daje elektron,drugi przyjmuje *łączą się często między metalem...