Wiązanie chemiczne - strona 19

Powierzchnia ciał stałych - omówienie

  • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
  • Nauka o materiałach
Pobrań: 28
Wyświetleń: 749

kryształu prowadzi do zerwania wiązań chemicznych, przy czym ilość zerwanych wiązań zależy od miejsca...

Odsiarczanie - wykład

  • Uniwersytet Gdański
  • Inżynieria środowiska
Pobrań: 231
Wyświetleń: 1708

się tym, że procesy wiązania chemicznego SO2 przebiegają w stanie suchym, tj. w układzie gaz-ciało stałe, lub produkty...

Biotechnologia - Drobnoustroje

  • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
  • Biotechnologia
Pobrań: 287
Wyświetleń: 6258

wewnątrzcząsteczkowych, 6) ligazy (syntetazy) - uczestniczą w powstawaniu nowych wiązań chemicznych kosztem energii...

Podstawy Biochemi

  • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  • prof. dr hab. inż. Małgorzata Nogala-Kałucka
  • Biochemia
Pobrań: 343
Wyświetleń: 1904

odmienne biochemicznie WIĄZANIA CHEMICZNE: istota procesów biochemicznych dotyczy oddziaływań molekularnych...