Wiązanie chemiczne - strona 12

Budowa chloroplastu - wykład

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • prof. dr hab. Anna Tukiendorf
 • Fizjologia roślin
Pobrań: 210
Wyświetleń: 1050

na transformacji energii - energia świetlna, zaabsorbowana przez chlorofile, zamieniona zostaje w energię wiązań...

Immobilizacja enzymów- opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • dr hab. inż. Anna Trusek-Hołownia
 • Separacje i oczyszczanie bioproduktów
Pobrań: 469
Wyświetleń: 1526

Zmiana pH Przyłączenie grup hydrofobowych (alkilowych, fenolowych) IMMOBILIZACJA PRZEZ WIĄZANIA CHEMICZNE...

Rozpad beta

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Agata Panek
 • Fizyka jądrowa
Pobrań: 28
Wyświetleń: 875

od warunków zew. |ψ2|(wiązanie chem.) 0,86 MeV Warunek energetyczny wychwytu K, M (A,Z+1) + me > M...

Struktury odmian alotropowych

 • Uniwersytet Wrocławski
 • prof. dr hab. Leszek Ciunik
 • Krystalografia
Pobrań: 42
Wyświetleń: 896

) atomów, jonów i cząsteczek oraz ich pozycje atomów w komórce elementarnej Wiązanie chemiczne...

Elektronowa struktura atomu

 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Technologia żywności
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1071

związane z jądrem atomowym i mogą być łatwo wymienione w procesie tworzenia wiązań chemicznych z innymi...