Wektor powierzchni

Definicja naporu hydrostatycznego

  • Politechnika Gdańska
  • prof. dr hab. Józef Sawicki
  • Mechanika płynów
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1463

jest związane z ciśnieniem wzorem - wektor powierzchni nieskończenie małego fragmentu ds powierzchni S, p...

Fizyka - Linie sił

  • Politechnika Gdańska
  • Fizyka
Pobrań: 7
Wyświetleń: 798

wektorem powierzchni ∆S i wektorem E. W ogólności więc dφ = dE ds i jest to definicja strumienia...

Pytania na egzamin 3

  • Uniwersytet Gdański
  • dr Wiesława Łaba
  • Fizyka współczesna
Pobrań: 7
Wyświetleń: 833

przez powierzchnię S jest zdefiniowany jako iloczyn skalarny wektora indukcji magnetycznej i wektora powierzchni S...

Siła elektrostatyczna

  • Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach
  • Prawoznawstwo
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1449

oznaczymy Δφ to wówczas Δφ = E ΔS = EΔS cosα gdzie α jest kątem pomiędzy wektorem powierzchni ΔS i wektorem...