Walcowanie - strona 30

Odwodnienia - pytania

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr inż Grzegorz Pączkowski
 • Odwodnienia
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1197

, rozprowadzającej wodę po budowie; zasypki wykopów i odkłady ziemi należy dobrze ubijać, walcować, itp...

Materiałoznawstwo - podstawy

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • mgr inż. Anna Duda-Kękuś
Pobrań: 385
Wyświetleń: 4977

w ruchu poślizgowym, co prowadzi do ich spiętrzania i gromadzenia się, W procesie walcowania cienkich...

Historyczny rozwój materiałów

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Materiałoznawstwo z elementami chemii
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1071

może mieć w przestrzeni dowolny kierunek. Wskutek obróbki plastycznej na zimno (np. walcowania...

Materiałoznawstwo - pytania z odpowiedziami

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Materiałoznawstwo z elementami chemii
Pobrań: 525
Wyświetleń: 3108

i zdefiniowad stopieo odkształcenia oraz gniot. Rodzaje obróbki plastycznej: Walcowanie Kucie Prasowanie...

Kompozyty

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Wytrzymałość materiałów
Pobrań: 280
Wyświetleń: 4956

droga walcowania na gorąco i ciągnięcia. Średnica włókien stalowych wynosi 0.10 mm. SĄ one stosowane...

Zaawansowana ceramika konstrukcyjna

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr hab. inż. Magdalena Szutkowska
 • Podstawy technologii materiałów ceramicznych
Pobrań: 238
Wyświetleń: 1939

na zastosowanie: -szkoło budowlane: płaskie walcowane i ciągnione, zespolone, hartowane, barwne nieprzejrzyste...

Strategia biznesu

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr Paweł Cabała
 • Zarządzanie strategiczne
Pobrań: 301
Wyświetleń: 1330

o dużych rozmiarach (np. rury, blachy walcowane) Brak oddzielnego warsztatu spawalniczego - dotychczasowe...