Materiałoznawstwo - pytania z odpowiedziami

Nasza ocena:

5
Pobrań: 525
Wyświetleń: 3108
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Materiałoznawstwo - pytania z odpowiedziami - strona 1 Materiałoznawstwo - pytania z odpowiedziami - strona 2 Materiałoznawstwo - pytania z odpowiedziami - strona 3

Fragment notatki:


5. Na czym polegają oraz przedstawić schemat wiązań wtórnych cząsteczkowych?
– powstają wskutek asymetrycznego rozkładu ładunków w obszarze atomu/cząsteczki, czyli
wskutek istnienia dipoli
- występują one między wszystkimi atomami lub cząsteczkami, jeżeli występuje choć jedno z
trzech wiązań pierwotnych
- są ewidentne między atomami gazów szlachetnych, które mają stabilną strukturę
elektronową
– jest to wiązanie między chwilowymi dipolami siłami van der Waalsa
– przykłady: kryształy lodu, cukru i siarki

12. Omówić teoretyczne mechanizmy wzrostu kryształów. Co to są dendryty i jak powstają?
Model schodkowy
-Wzrost zarodka krystalizacji następuje z różną szybkością na poszczególnych
ścianach w zależności od struktury krystalicznej zarodka. Najszybciej wzrastają
ściany luźno wypełnione atomami, wolniej o gęstszym ułożeniu atomów.
-Osadzanie się dalszych atomów jest możliwe pod warunkiem utworzenia się
dwuwymiarowego zarodka nowej warstwy . Proces ten jest jednak mało
prawdopodobny.
Model śrubowy
-wzrost ściany kryształu może polegad na ciągłym narastaniu jednej warstwy
wokół dyslokacji śrubowej
-mechanizm ten został potwierdzony doświadczalnie i znalazł praktyczne
zastosowanie w produkcji monokryształów

44. Co to są metale nieżelazne? Przedstawić schematycznie ogólną klasyfikację metali
nieżelaznych
Są to wszystkie metale z wyjątkiem żelaza oraz ich stopy. Stopami metali nieżelaznych są
stopy, w których metalami podstawowymi jest czysty metal nieżelazny.
Stosowane tam, gdzie stopy żelaza nie mają odpowiednich własności:
odporność na wysokie temperatury (wolfram)
przewodniość prądu i ciepła (miedź, srebro)
lekkość (aluminium)
odporność na korozję (cyna)

1. Czym zajmuje się materiałoznawstwo i kryteria uwzględniane przy doborze materiału?  Materiałoznawstwo  jest  nauka  zajmująca  się  klasyfikacją,  budową,  właściwościami fizycznymi  i  chemicznymi  materiałów  oraz  tworzyw  stosowanych  współcześnie  w  różnych dziedzinach życia.   Kryteria uwzględniane przy doborze materiału: – właściwości (w czasie wytwarzania, eksploatacji oraz po jej zakooczeniu) 
– cena 
– względy środowiskowe  2.  Klasyfikacja  materiałów  stosowanych  w  technice  uwzględniająca  różne  kryteria.  Co to są półmetale ?  
   Stan skupienia 
o  Stały 
  Metale i ich stopy   Materiały niemetaliczne 
  Ceramiczne   Polimery   Drewno 
  Półmetale   Materiały złożone z metali i niemetali-kompozyty 
o  Ciekły o  Gazowy o  Plazmy 
  Pochodzenie 
o   Naturalne (jedynie nadad kształt) o  Inżynierskie (nie występujące naturalnie) 
   Metale i ich stopy   Polimery   Ceramiczne   Materiały złożone 
  Przeznaczenie 
o  Konstrukcyjne (stosowane do budowy urządzeo zwielokrotniających siłę 
ludzkich mięśni) 
o  Funkcjonalne (stosowane do budowy urządzeo zwielokrotniających działanie 
ludzkiego umysłu) 
 Półmetale- substancje pośrednie między metalami a niemetalami. Najczęściej są półprzewodnikami (w pewnych warunkach zachowują się jak izolatory, a w pewnych jak przewodniki – pasmo wzbronione, wzbudzanie elektronów; np. krzem, german, arsen, antymon; zastosowania: diody, tranzystory).  3. Na  czym polega tworzenie się wiązao między atomami  i rodzaje wiązao?  Na oddawaniu/przyjmowaniu lub uwspólnianiu elektronów walencyjnych, aby uzyskad konfigurację najbliższego helowca.  Rodzaje wiązao: 
  Wiązania pierwotne 
o   jonowe o  atomowe o  metaliczne 
  Wiązania wtórne siłami van der Waalsa 
o  Między chwilowymi dipolami o  Siłami van der 

(…)

… utwardzeniu (usieciowaniu) po wprowadzeniu
związków chemicznych zdolnych do reagowania z czynnymi składnikami
produktu wyjściowego; utwardzanie w ten sposób może następowad w
temperaturze pokojowej lub podwyższonej
o żywice epoksydowe (wieloskładnikowe)
o poliuretany (gąbki, materiały izolacyjne i uszczelniające)
• termoutwardzalne – w trakcie formowania w wysokiej temperaturze najpierw
miękną…
… – im większe, tym większa kruchośd i mniejsza wytrzymałośd
(analogicznie grubośd płytek w strukturze płytkowej)
odlewanie do form – powoduje występowanie wielu wad (gruboziarnistośd,
nieciągłośd, pęcherzyki gazowe)
obróbka plastyczna na gorąco – nie ma wad odlewania do form; powoduje
rozdrobnienie struktury krystalicznej i zwiększa jej jednorodnośd; zwiększa
wytrzymałośd
17. Co nazywa się odkształceniem…
… zasadniczą rolę w procesie odkształcenia plastycznego metali, a
także jego umacnianiu. Oprócz tego defekty te są miejscami magazynowania energii
odkształcenia odgrywają rolę w dyfuzji, przemianach fazowych, korozji i innych procesach.
21. Na czym polega ruch dyslokacji i czym jest wywołany oraz na czym polega poślizg i
wspinanie dyslokacji krawędziowych?
Jest wywołany działaniami w płaszczyźnie i kierunku…
… odkształcenia plastycznego, gdy naprężenia
zewnętrzne przekroczą warunek przejścia metalu w stan plastyczny- naprężenie
uplastyczniające, ale nie przekroczą warunku zachowania spójności.
30. Wymienid rodzaje obróbki plastycznej metali i zdefiniowad stopieo odkształcenia oraz
gniot.
Rodzaje obróbki plastycznej:
Walcowanie
Kucie
Prasowanie
Ciągnienie
Tłoczenie
Wyciskanie
hydroformowanie i inne.
STOPIEO…
… były naprężenia wywierane na
pobocznicę próbki. Za wzrostem nacisku na pobocznicę musiała również powiększyd się siła
osiowa powodująca odkształcenie marmuru.
32. Zdefiniowad pojecie obróbki plastycznej na zimno i gorąco. Jakie procesy zachodzą w
metalu podczas obróbki plastycznej na gorąco?
ODKSZTAŁCENIE PLASTYCZNE NA ZIMNO:
odkształcenie metalu w temperaturach w których rekrystalizacja nie następuje
na skutek…

 Na urządzenia ciśnieniowe
 Konstrukcyjne
 Szybkotnące
 Narzędziowe stopowe
 Na łożyska toczne
 O szczególnych właściwościach fizycznych
Kryterium podziału jest skład chemiczny.
39. Co wpływa na występowanie konkretnej fazy węgla w żeliwie?
Prędkośd chłodzenia i dodatki stopowe:
– krzem, nikiel, aluminium + powolne chłodzenie = grafit
– siarka, mangan + szybkie chłodzenie = cementyt
40. Co to jest obróbka…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz