Walcowanie - strona 15

Płatwie ciągłe - wykład

  • Politechnika Warszawska
  • dr Sławomir Wierzbicki
  • Konstrukcje metalowe
Pobrań: 217
Wyświetleń: 3136

wykonane z dwu-teowników walcowanych o przekroju klasy 1. należy projektować z uwzględnie­niem plastycznej...

Rysunek warsztatowy - wykład

  • Politechnika Warszawska
  • dr Sławomir Wierzbicki
  • Konstrukcje metalowe
Pobrań: 140
Wyświetleń: 2905

w kątownikach odnosi się tylko do krawędzi naroży. 2. W przypadku dwuteowników lub ceowników walcowanych...

Wykład - pojęcie korozji

  • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
  • Mgr Monika Gruszecka
  • Inżynieria materiałowa i konstrukcja urządzeń
Pobrań: 126
Wyświetleń: 924

w materiałach walcowanych polegająca na odwarstwianiu się materiału w płaszczyznach równoległych do powierzchni...