Wachlarz - strona 8

Technologia informacyjna - projekt

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • dr Beata Basiura
 • Technologia informatyczna
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1323

. Spółka oferuje szeroki wachlarz wysokiej jakości farb i lakierów, jednocześnie zapewniając Klientom pomoc...

Nowa metoda austriacka

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. inż. Anna Siemińska-Lewandowska
 • Podstawy budownictwa podziemnego
Pobrań: 546
Wyświetleń: 3178

niż zwykły, kruchy beton dojrzały. Również bardzo szeroki wachlarz robót może być podejmowany w zakresie...

Kompetencje RM i Prezesa RM

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr inż. Barbara Stefańska
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 77
Wyświetleń: 658

w stosunku do samorządu; cały kompleks pojedynczych kompetencji, które tworzą dość szeroki wachlarz...

Koncepcje praw jednostki

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Bartłomiej Zapała
 • Ochrona praw człowieka
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1533

), ale ma do dyspozycji szeroki wachlarz innych możliwości, aby kierować motywacją jedno stek korzystających...

Twórczość w czasie wojny i po wojnie

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Wojciech Wielopolski
 • Historia literatury polskiej po 1918 roku
Pobrań: 588
Wyświetleń: 1232

na dalsze losy narodu polskiego. TWÓRCZOŚĆ W CZASIE WOJNY I PO WOJNE (cały wachlarz tematyki): getto...

Przewodzenie. Kierowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Krzysztof Markowski
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi w gminie i regionie
Pobrań: 7
Wyświetleń: 854

) i werbalne. Wizualne - zachowania te obejmują szeroki wachlarz możliwości w tym: wyraz twarzy, oczy, ruchy...