Włodzimierz Lenin - strona 4

Socjologia - test

 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • mgr Maja Libera
 • Socjologia
Pobrań: 707
Wyświetleń: 4592

społecznego marksistowskiej teorii klas funkcjonalnej teorii stratyfikacji ideologii rewolucyjnej Włodzimierza...

Teoria wychowania

 • Olsztyńska Szkoła Wyższa im. Józefa Rusieckiego
 • dr hab. Henryk Mizerek
 • Teoretyczne Podstawy Wychowania
Pobrań: 280
Wyświetleń: 2877

: Karol Marks, F.Engels, Włodzimierz Lenin i jego żona Nadjeżda Krupska i pisarz rosyjski Lew Tołstoj...

Pedagogika I rok- pedagogika

 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Pedagogika
Pobrań: 546
Wyświetleń: 2107

: Karol Marks, F.Engels, Włodzimierz Lenin i jego żona Nadjeżda Krupska i pisarz rosyjski Lew Tołstoj...

Globalizacja - opracowanie tematu

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • prof. UJK dr hab. Irena Fudali
 • Socjologia
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1099

roku, ale najbardziej znana w wersji Włodzimierza Lenina i Mikołaja Bucharina. Imperializm to w ujęciu tych autorów...

Hasła pojęciowe

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. dr hab. Janusz Justyński
 • Historia doktryn polityczno-prawnych
Pobrań: 294
Wyświetleń: 1610

ludowe, referenda itp. LENINIZM Włodzimierz Lenin - kapitalizm panstwowoy jak wyzsze stadium kapitalizmu...

Socjlogia pytania testowe

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1127

) funkcjonalnej teorii stratyfikacji d) ideologii rewolucyjnej e) Włodzimierza Lenina (28) „Margines społecznej...

Socjologia - test - Charyzma

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • mgr Wojciech Kowalik
 • Socjologia
Pobrań: 644
Wyświetleń: 2870

) funkcjonalnej teorii stratyfikacji d) ideologii rewolucyjnej e) Włodzimierza Lenina (28) „Margines społecznej...

Formy ustrojowe-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Marek Nadolski
 • Historia Władzy w Europie
Pobrań: 70
Wyświetleń: 805

1B FORMY USTROJOWE W DZIEJACH PANSTW EUROPEJSKICH W XX wieku 3 zasadnicze nurty konstytucjonalizmu: I. Konstytucjonalizm demokratyczny- system demokratyczny okrzepł w 2 połowie XIX wieku. Przyjmuje nowa jakość, gwarancja poszanowania praw jednostki. Po I Wojnie Światowej zakładano, ze tylko demokr...