Władztwo administracyjne imperium - strona 2

Władztwo zakładowe - wykład

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Mirosław Wincenciak
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 231
Wyświetleń: 3500

przez użytkownika lub z mocy wyroku sądowego, istnieje podział na władztwo administracyjne i fachowe ...

Elementy prawa administracyjnego

 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 91
Wyświetleń: 868

zadań publicznych, oparte na władztwie organu administracyjnego (podmiotu administrującego...

Pojęcia administracji publicznej

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. UMK dr hab. Agnieszka Skóra
Pobrań: 84
Wyświetleń: 728

administracji. Organ adm. ma pozycję nadrzędną bo dysponuje władztwem adm.; 3) treścią stosunku adm. prawnego...

Władanie rzeczami-opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Piotr Kołodko
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 14
Wyświetleń: 833

i odróżniane od władztwa faktycznego - posiadania → możliwość nabycia własności poprzez zasiedzenie na skutek...

Pojęcie administracji- opracowanie

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Agnieszka Piskorz-Ryń
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 280
Wyświetleń: 973

w stosunki społeczne - można wyróżnić władztwo administracyjne i władztwo zakładowe (to np. władztwo...