Władztwo administracyjne elementy - strona 24

Zwierzchnictwo terytorialne w Niemczech

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • prof. dr hab. Krzysztof Krasowski
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1435

, dlatego też, byli usilnie przez niego zwalczani. Obok księstw szczepowych powstawały więc inne, świeckie i duchowne władztwa...

Podstawy prawa - zdolność prawna

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Paweł Dąbek
 • Podstawy Prawa
Pobrań: 665
Wyświetleń: 1680

; elementy: nie musi zawierać słowa decyzja ani pieczęci, musi zawierać: datę wydania, nazwę organu...

Obiekty gruntowe- opracowanie

 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • dr hab. inż. Danuta Sochacka
 • Geodezyjne urządzanie terenów rolnych
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1603

w budowle i elementy trwałego zainwestowania),  jakość walorów przyrodniczych gruntu (glebowych...

Prawne formy jednostronne- opracowanie

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Agnieszka Piskorz-Ryń
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 77
Wyświetleń: 665

tego uprawnienia. Elementy essentialia negoti decyzji administracyjnej zostały określone w art. 107 Kodeksu...

Definicja samorządu terytorialnego.

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Gospodarka finansowa samorządu terytorialnego
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1442

władztwo administracyjne. Z. Niewiadomski (2002, s. 41) „samorząd terytorialny jest korporacją lokalnego...

Cechy charakterystyczne koncesji

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Nowicki
 • Publiczne prawo gospodarcze
Pobrań: 266
Wyświetleń: 1890

się z dwóch elementów: decyzji administracyjnej i z umowy Wskaż cechy charakterystyczne koncesji typu austro...