Wąwóz

Rzeźba fluwialna

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Geomorfologia
Pobrań: 70
Wyświetleń: 2499

-> zasilanie fluwiogeniczne (wody powierzchniowe). WĄWÓZ Wąwóz - rodzaj głębokiej, suchej doliny okresowo...

Turystyczne walory krajoznawcze Polski

 • Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Turystyki w Częstochowie
 • dr Antoni Korowicki
 • Geografia usług
Pobrań: 217
Wyświetleń: 1498

) wąwozy, doliny i przełomy rzeczne d) wodospady, źródła i wywierzyska e) jaskinie i groty f) głazy...

Płaskowyż Nałęczowski - referat

 • Politechnika Opolska
 • dr hab. Wiesław Drobek
 • Podstawy geografii fizycznej Polski
Pobrań: 98
Wyświetleń: 2982

się do tego woda, drążąc w pokrywającej go warstwie lessowej niezliczoną ilość wąwozów. Procesy erozyjne trwają...

Walory turystyczne

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Geografia turyzmu
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1631

, wywierzyska, wodospady Przełomy rzeczne, wąwozy Parki Narodowe, krajobrazowe, rezerwaty przyrody Ogród...

Kierunki i działania

 • Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Turystyki w Częstochowie
 • dr Antoni Korowicki
 • Geografia usług
Pobrań: 21
Wyświetleń: 728

po Wieluń (Maczuga Herkulesa w Pieskowej Skale) Wąwozy, doliny, przełomy rzeczne Występuje w krajobrazie...