Wąwóz

Rzeźba fluwialna

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Geomorfologia
Pobrań: 91
Wyświetleń: 2534

-> zasilanie fluwiogeniczne (wody powierzchniowe). WĄWÓZ Wąwóz - rodzaj głębokiej, suchej doliny okresowo...

Turystyczne walory krajoznawcze Polski

 • Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Turystyki w Częstochowie
 • dr Antoni Korowicki
 • Geografia usług
Pobrań: 315
Wyświetleń: 1631

) wąwozy, doliny i przełomy rzeczne d) wodospady, źródła i wywierzyska e) jaskinie i groty f) głazy...

Płaskowyż Nałęczowski - referat

 • Politechnika Opolska
 • dr hab. Wiesław Drobek
 • Podstawy geografii fizycznej Polski
Pobrań: 133
Wyświetleń: 3143

się do tego woda, drążąc w pokrywającej go warstwie lessowej niezliczoną ilość wąwozów. Procesy erozyjne trwają...

Walory turystyczne

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Geografia turyzmu
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1666

, wywierzyska, wodospady Przełomy rzeczne, wąwozy Parki Narodowe, krajobrazowe, rezerwaty przyrody Ogród...

Kierunki i działania

 • Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Turystyki w Częstochowie
 • dr Antoni Korowicki
 • Geografia usług
Pobrań: 21
Wyświetleń: 728

po Wieluń (Maczuga Herkulesa w Pieskowej Skale) Wąwozy, doliny, przełomy rzeczne Występuje w krajobrazie...