Vilfredo Pareto - strona 3

Wybór konsumenta

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1526

mierzalności kategorii użyteczności Vilfredo Pareto - przedstawiciel szkoły lozańskiej (matematycznej...

Wybór konsumenta

Pobrań: 56
Wyświetleń: 1631

mierzalności kategorii użyteczności Vilfredo Pareto - przedstawiciel szkoły lozańskiej (matematycznej...

Finanse publiczne- wykład 4

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Jolanta Gałuszka
 • Finanse publiczne
Pobrań: 105
Wyświetleń: 770

interpretację efektywności sformułował włoski ekonomista i socjolog Vilfredo PARETO. Wg niego efektywność...

Komunizm i faszyzm w Europie- opracowanie

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr hab. Waldemar Paruch
 • Historia najnowsza powszechna
Pobrań: 203
Wyświetleń: 812

ma być nadczłowiek) elityzm(termin wprowadzony przez Vilfredo Pareto, w którym elita uważana jest za czynnik rozwoju...

Teorie grupy społecznej

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Wstęp do socjologii
Pobrań: 567
Wyświetleń: 1876

, Vilfredo Pareto, Claude Levi-Strauss, Alfred R. Radcliffe-Brown, Bronisław Malinowski, Talcott Parsons...

Socjologia zmiany - wykład 3

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Socjologia zmiany
Pobrań: 147
Wyświetleń: 2079

Mikołaj Danilewski, Oswald Spengler, Arnold Toynbee Vilfredo Pareto residua, interesy i derywacje Residua...

Historia myśli ekonomicznych

 • Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej
 • Powszechna historia państwa i prawa
Pobrań: 63
Wyświetleń: 2275

istnieje) - szkoła austriacka- poglądy zbliżone do szkoły neoklasycznej - szkoła lozańska (Vilfredo Pareto...