Uwierzytelnienie - strona 9

Kompetencje SM - wykład

  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  • Krzysztof Masło
  • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 42
Wyświetleń: 532

traktatu oraz nad wszelkimi pełnomocnictwami złożonymi u depozytariusza; sporządzanie uwierzytelnionych...