Uwierzytelnienie - strona 4

Zasada jawności-wykład

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Zbigniew Lach
 • Postępowanie karne
Pobrań: 21
Wyświetleń: 504

uwierzytelnionych odpisów z akt sprawy. § 4. Jeżeli zachodzi niebezpieczeństwo ujawnienia tajemnicy państwowej...

Reprezentacja stron w postępowaniu administracyjnym

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • ks. prof. dr hab. Grzegorz Leszczyński
 • Postępowanie administracyjne
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1225

uwierzytelnić. I wtedy gdy zachodzi wątpliwość co do zakresu pełnomocnictwa, to organ może tę sprawę badać...

Kierunki literackie3

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Historia literatury XIXw.
Pobrań: 21
Wyświetleń: 525

(zwł. wiejską), uznawał za przedmiot ujęcia poet. jedynie osobiste przeżycia twórcy, uwierzytelnione...

Osobowość prawna - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Jarosław Matwiejuk
 • Prawo wyznaniowe
Pobrań: 126
Wyświetleń: 861

, czy jest ona terytorialna czy personalna, nazwać ją dokładnie do powiadomienia dołączyć kopię uwierzytelnionego dekretu...

Notariat

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • mgr Witold Hernik
 • Prawo
Pobrań: 56
Wyświetleń: 966

aktów notarialnych, uwierzytelnionych odpisów dokumentów, przyjmowanie dokumentów na przechowanie...

Czynności prawne organu - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr Barbara Krupa
 • Postępowanie administracyjne
Pobrań: 21
Wyświetleń: 602

, a także doradca podatkowy mogą sami uwierzytelnić odpis udzielonego im pełnomocnictwa oraz odpisy...