Uwierzytelnienie - strona 2

Przesłuchanie stron-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 427

lub jego uwierzytelnioną kopię. Natomiast kserokopia. skan, fotokopia nie jest ani oryginałem ani uwierzyt. kopią...

Notariat - pojęcie notariatu

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Siudym
 • Prawo dla ekonomistów
Pobrań: 21
Wyświetleń: 798

. Zadaniem notariatu jest też sporządzanie uwierzytelnionych odpisów dokumen- tów, przyjmowanie dokumentów...

Połączenia tunelowe

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Piotr Czyżewski
 • Użytkownik Sieci Komputerowej
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1449

od metody uwierzytelnienia. INTERNET SSL/TLS TLS (ang. Transport Layer Security) – przyjęte jako standard...

Charakterystyka dokumentu-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 427

w którym został wystawiony dokument nie stosuje się przepisów pr. europejskiego które zwalniają od wymogu uwierzytelnienia...

Wykład - Depozytariusz traktatu i jego funkcje

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • prof. dr hab. Cezary Mik
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 77
Wyświetleń: 959

nad oryginalnym tekstem traktatu oraz nad wszelkimi pełnomocnictwami sporządzanie uwierzytelnionych odpisów...

Ogólne zagadnienia na temat fałszerstwa

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Anna Panek
 • Fałszerstwa
Pobrań: 280
Wyświetleń: 1204

. Mogą być uwierzytelnione lub nieuwierzytelnione przez wystawcę oryginału, bądź inny uprawiony do tego podmiot. Imitacja...