Utylizacja - strona 5

Zadania gminy

  • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  • dr Magdalena Wdowicka
  • Podstawy gospodarki przestrzennej
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1141

, składowania i utylizacji odpadów, utrzymania czystości w gminie -zaopatrzenia gminy w energie elektryczna...

Metody unieszkodliwiania odpadów.

  • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  • Gospodarka odpadami
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1568

lub biogazu, większa ilość odpadów pościelowych; osady pochodzące z recyrkulacji odcieków i utylizacji wody...