Urząd patentowy - strona 2

Prawo własności przemysłowej - Patent

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Kinga Machowicz
 • Prawo
Pobrań: 224
Wyświetleń: 1190

. Przesłanka nowości - by opatentować dany wynalazek, Urząd Patentowy musi wydać pozytywną decyzję. Urząd...

Baza danych- opracowanie

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr hab. inż. Elżbieta Maria Godlewska
 • Ochrona własności intelektualnej
Pobrań: 210
Wyświetleń: 1092

lat od daty dokonania zgłoszenia wynalazku w Urzędzie Patentowym(w przypadku sprzedaży patentu okres...

Rejestracja znaku towarowego - wykład

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • prof. dr hab. Marian Kępiński
 • Prawo własności intelektualnej
Pobrań: 63
Wyświetleń: 728

. Podobieństwo towarów i podobieństwo oznaczeń muszą prowadzić do oceniającego w urzędzie patentowym badacza...

Wynalazek i patent

 • Politechnika Łódzka
 • Ochrona własności intelektualnej
Pobrań: 399
Wyświetleń: 4732

go w Urzędzie Patentowym. O zgłoszeniu wynalazku Urząd Patentowy dokonuje ogłoszenia, niezwłocznie po upływie 18...