Urząd Transportu Kolejowego - strona 2

Układ sieci kolejowej w Polsce

 • Akademia Morska w Gdyni
 • prof. dr hab. Andrzej Grzelakowski
 • Ekonomika transportu
Pobrań: 126
Wyświetleń: 672

do przewozów kolejowych jest Urząd Dostępu Kolejowego. -Urząd Transportu Kolejowego(UTK) – jest podmiotem...

Układ sieci kolejowej w Polsce

 • Akademia Morska w Gdyni
 • prof. dr hab. Andrzej Grzelakowski
 • Ekonomika transportu
Pobrań: 63
Wyświetleń: 994

do przewozów kolejowych jest Urząd Dostępu Kolejowego. -Urząd Transportu Kolejowego(UTK) – jest podmiotem...

Charakterystyka kontroli administracji

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. UMK dr hab. Agnieszka Skóra
Pobrań: 42
Wyświetleń: 427

Regulacji Telekomunikacji i Poczty; prezesa urzędu Transportu Kolejowego; w razie uwzględnienia odwołania...

Monopol - definicja

 • Uniwersytet Wrocławski
 • mgr Maria Roszyk
 • Mikroekonomia
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1085

a także od decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Telekomunikacji, Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego oraz Prezesa Urzędu...

Postępowanie odrębne w procesie cywilnym

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Tomasz Demendecki
 • Postępowanie odrębne w procesie cywilnym
Pobrań: 616
Wyświetleń: 5719

Transportu Kolejowego i zażaleń na postanowienia, Jeśli Prezes Urzędu uzna odwołanie za słuszne...

Monopol

Pobrań: 217
Wyświetleń: 1211

a także od decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Telekomunikacji, Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego oraz Prezesa Urzędu...

Prawo administracyjne - opracowanie - typy norm

 • Uniwersytet Warszawski
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1302

Rozdział I: Zagadnienia wstępne I. Pojęcie administracji Znaczenia słowa administracja: 1. Administracja jako pewna organizacja(ujęcie podmiotowe) składająca się z różnorodnych jednostek organizacyjnych skupionych wokół organów(jednostek organizacyjnych wyposażonych w kompetencje zawarte w ust...

Prawo administracyjne - opracowanie

Pobrań: 7
Wyświetleń: 875

Z jej treści możemy dowiedzieć się więcej na takie tematy, jak: źródła prawa administracyjnego, podstawowe pojęcia teoretyczne, podziały terytorialne państwa, terenowe jednostki organizacyjne administracji specjalnej, kontrola. Część Pierwsza: zagadnienia i pojęcia ogólne Teorii prawa administrac...