Prawo administracyjne - opracowanie - typy norm

Nasza ocena:

3
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1386
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Prawo administracyjne - opracowanie -  typy norm - strona 1 Prawo administracyjne - opracowanie -  typy norm - strona 2 Prawo administracyjne - opracowanie -  typy norm - strona 3

Fragment notatki:


Rozdział I: Zagadnienia wstępne
I. Pojęcie administracji
Znaczenia słowa administracja:
1. Administracja jako pewna organizacja(ujęcie podmiotowe) składająca się z różnorodnych jednostek organizacyjnych skupionych wokół organów(jednostek organizacyjnych wyposażonych w kompetencje zawarte w ustawach, tworzące zamknięty układ organizacyjny)
2. Administracja jako pewna działalność(ujęcie przedmiotowe) 
a. Administracja państwowa w znaczeniu ścisłym, – gdy działalność tę prowadzi państwo jako pewna organizacja
b. Administracja państwowa w znaczeniu szerszym – gdy działalność tę prowadzi nie tylko państwo
c. Administracja publiczna – administracja państwowa w znaczeniu ścisłym i szerszym.
d. Administracja prywatna – gdy działanie nie ma na celu wykonywanie zadań publicznych wyznaczonych przez ustawę i wykonywana przez organy prywatne
Przykładowe definicje administracji:
Działalność państwa, która pozostaje poza sfera ustawodawstwa i sadownictwa
Planowa działalność państwa zmierzająca do osiągnięcia zamierzonych celów, niebędącą ustawodawstwem i sądownictwie

Rozdział VII: Podziały terytorialne państwa
1. Klasyfikacja podziałów terytorialnych
podział zasadniczy – tworzy się ze względu na konieczność wykonywania na określonym obszarze zadań państwowych o istotnym znaczeniu z punktu widzenia podstawowych celów państwa i zasad jego funkcjonowania. Z tego podziału korzystają terenowe organy państwowe o właściwości ogólnej wyposażone we władcze kompetencje, oraz organy samorządu specjalnego.
Podział specjalny – to podział terytorium państwa tworzony dla potrzeb organów nie należących do systemu ogólnych organów administracji rządowej, ani do samorządu terytorialnego, dokonany na podstawie prawa, odrębny od podziału zasadniczego oraz względnie trwały.
Podział pomocniczy – jest tworzony w celu wykonywania zadańCzęść Pierwsza: zagadnienia i pojęcia ogólne Teorii prawa administracyjnego
Rozdział I: Zagadnienia wstępne I. Pojęcie administracji
Znaczenia słowa administracja:
Administracja jako pewna organizacja(ujęcie podmiotowe) składająca się z różnorodnych jednostek organizacyjnych skupionych wokół organów(jednostek organizacyjnych wyposażonych w kompetencje zawarte w ustawach, tworzące zamknięty układ organizacyjny)
Administracja jako pewna działalność(ujęcie przedmiotowe) 
Administracja państwowa w znaczeniu ścisłym, - gdy działalność tę prowadzi państwo jako pewna organizacja
Administracja państwowa w znaczeniu szerszym - gdy działalność tę prowadzi nie tylko państwo
Administracja publiczna - administracja państwowa w znaczeniu ścisłym i szerszym. Administracja prywatna - gdy działanie nie ma na celu wykonywanie zadań publicznych wyznaczonych przez ustawę i wykonywana przez organy prywatne
Przykładowe definicje administracji:
Działalność państwa, która pozostaje poza sfera ustawodawstwa i sadownictwa
Planowa działalność państwa zmierzająca do osiągnięcia zamierzonych celów, niebędącą ustawodawstwem i sądownictwie
To system podmiotów utworzonych i wyposażonych przez ustawę w kompetencje do prowadzenie organizatorskiej i kierowniczej działalności na podstawie ustaw w kierunku wewnętrznym i zewnętrznym - w stosunku do podporządkowanych podmiotów gospodarki państwowej oraz w stosunku do społeczeństwa przy czym zarówno przebieg jak i skutki takiej działalności przypisywane są państwu jako takiemu.
Administracja
Dzianie w imieniu i na rachunek państwa, lub na rachunek delegowanego przez państwo podmiotu
Możność działania ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz