Środki nadzorcze-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 35
Wyświetleń: 742
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Środki nadzorcze-opracowanie - strona 1

Fragment notatki:

Do najważniejszych środków nadzorczych należy zaliczyć:
prawo żądania niezbędnych informacji i sprawozdań oraz prawo wizytowania JST
stwierdzenie nieważności uchwały organu JST jeżeli taka uchwała jest sprzeczna z prawem - ex lege staje się nieważna
rolą organu nadzorczego jest tylko stwierdzenie tej nieważności
od takiego stwierdzenia organ JST może się odwołać do sądu administracyjnego
wstrzymanie wykonania uchwały organu samorządowego wraz z momentem stwierdzenia jej nieważności
zawieszenie organów JST i ustanowienie zarządu komisarycznego na okres do 2 lat (nie dłużej niż do nowych wyborów)
decyzja ta może być podjęta tylko przez PRM
i tylko w razie nie rokującego nadziei na szybka poprawę i przedłużającego się braku skuteczności w wykonywaniu zadań publicznych przez organy JST
rozwiązanie zarządu
na szczeblu województwa - przez PRM
na szczeblu powiatowym - przez PRM na wniosek wojewody
na szczebli gminy odwołanie wójta przez PRM
jest to możliwe tylko w razie powtarzającego się naruszania przez organ wykonawczy konstytucji lub ustaw
rozwiązanie rady (sejmiku) przez Sejm na wniosek PRM, jeżeli rada (sejmik) rażąco narusza konstytucję lub ustawy nie jest to środek nadzorczy sensu stricto, bo nie przysługuje organom administracji rządowej, a jedynie środek represywny i dyscyplinujący
jego zastosowanie nie podlega kontroli sądu administracyjnego.
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz