Urząd Ochrony Państwa - strona 4

Kryminalistyka - zagadnienia

  • Kryminalistyka
Pobrań: 1456
Wyświetleń: 6895

Dokument ma 41 stron i zawiera opracowane zagadnienia min. takie jak: zakres i przedmiot kryminalistyki, różnice w definicji Hołysta i Hanauska, związki kryminalistyki z innymi dyscyplinami naukowymi, źródła kryminalistyki, przedmiot studiów kryminalistyki, zastosowanie kryminalistyki, funkcja roz...

Postępowanie egzekucyjne - Wierzyciel

  • Wyższa Szkoła Bankowa w Chorzowie
  • prof. dr hab. Teresa Famulska
  • Finanse publiczne
Pobrań: 105
Wyświetleń: 2422

w obrębie budynków wojskowych i zajmowanych przez organy Policji ,Urząd Ochrony Państwa, lub Straży...

Samorząd - pojęcie i klasyfikacja

  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • dr Janusz Brzezicki
  • Prawo administracyjne
Pobrań: 28
Wyświetleń: 728

Urzędu Ochrony Państwa, szefa Służby Cywilnej, -przez właściwego ministra (centralne organy resortowe...

Ubezpieczenia

  • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1218

Nauczyciela, żołnierzy zawodowych, funkcjonariuszy Policji, Urzędu Ochrony Państwa, Straży Granicznej, Służby...

Informacje niejawne - Prawo

  • Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
Pobrań: 266
Wyświetleń: 2429

oraz byłego Urzędu Ochrony Państwa i byłych Wojskowych Służb Informacyjnych wykonujących czynności operacyjno...