Umowa o dzieło konsensualna - strona 16

Umowa przewozu - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr Cezary Woźniak
 • Prawo cywilne
Pobrań: 49
Wyświetleń: 686

(por. art. 487 p2 kc). Jest umową konsensualną, lecz jej wykonanie zależy od współdziałania osoby...

Terminologia prawa obligacyjnego

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Łacińska terminologia prawnicza
Pobrań: 63
Wyświetleń: 959

→ nieformalna umowa o wykonanie zobowiązania już istniejącego (zapłata długu, od Justyniana świadczenie każdego...

Economicus - prawo

 • Funkcje i techniki Public Relation
Pobrań: 14
Wyświetleń: 973

obowiązujących, które charakteryzuje ekwiwalentność świadczeń. Umowy konsensualne - dochodzą do skutku z momentem...

Osoby prawne - teoria oświadczeń

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Kazimierz Michał Ujazdowski
 • Wstęp do Prawa
Pobrań: 21
Wyświetleń: 735

społecznego i zwyczajowe. § 2 - Umowa - należy badać jaki był zgodny zamiar i cel umowy a nie jej słowa...

Obowiązki przyjmującego zamówienie

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Hubert Kaczmarczyk
 • Prawo cywilne z umowami w administracji
Pobrań: 7
Wyświetleń: 686

Co do zasady kc nie formułuje obowiązku osobistego wykonania dzieła, jednak obowiązek taki może wynikać z umowy...