Umowa komisu - strona 7

Handel zagraniczny

  • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
  • Handel międzynarodowy
Pobrań: 203
Wyświetleń: 3360

majątkiem wypłacalność klienta, któremu sprzedawał towar na kredyt . Zalety umowy komisu: Dla komitenta...

Zobowiązania

Pobrań: 49
Wyświetleń: 1449

do różnych schematów. Zaczątek współczesnej umowy komisu - oddanie innej osobie rzeczy oszacowanej w celu...

Economicus - prawo

  • Funkcje i techniki Public Relation
Pobrań: 14
Wyświetleń: 973

umów i należy się mu z chwilą zawarcia przez niego umowy. Umowa komisu - umowa, w której strona...

Prawo finansowe - materiały

  • Uczelnia Zawodowa Zagłębia Miedziowego w Lubinie
  • Prawo finansowe
Pobrań: 203
Wyświetleń: 2702

Dokument ma 35 stron i porusza zagadnienia takie jak: prawo finansowe, pojęcie budżetu państwa, pojęcie budżetu jednostki samorządu terytorialnego, formy organizacyjno-prawne sektora finansów publicznych, zakłady budżetowe, gospodarstwo pomocnicze, fundusz celowy, formy funduszy celowych, dotacje i...

Prawo Zobowiązań - omówienie

  • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
  • Prawo cywilne
Pobrań: 308
Wyświetleń: 1505

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ...

Prawo zobowiązań

Pobrań: 98
Wyświetleń: 1568

Z jej treści dowiemy się więcej na takie tematy, jak: uprawnienia wierzyciela, treść i rodzaje świadczenia, wysokość odszkodowania, umowy, bezpodstawne wzbogacenie, czyny niedozwolone. Ponadto są w niej omówione takie zagadnienia, jak: wykonywanie zobowiązań, wygaśnięcie zobowiązań, sprzedaż, najem...