bankowość - Bank komercyjny - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 98
Wyświetleń: 511
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
bankowość - Bank komercyjny - wykład - strona 1 bankowość - Bank komercyjny - wykład - strona 2 bankowość - Bank komercyjny - wykład - strona 3

Fragment notatki:

Bankowo
http://alfa.zste.edu.pl/praca/24.htm
Bank (art. 3 prawa bankowego) jest to osoba prawna, ktra jest utworzona zgodnie z przepisami ustaw: Prawo Handlowe, Kodeks Handlowy, zezwolenia, ktre uprawniaj do wykonywania czynnoci bankowych.
Definicje:
Definicja prawna banku:
osoba prawna dziaajca na podstawie prawa bankowego i statutu, jednostka zaufania publicznego, gwn funkcj banku jest zaspakajanie zapotrzebowania na pienidz za pomoc kredytw i skupianie czasowo wolnych rodkw pieninych i przeistaczanie w fundusze pracujce. Sowa kasa, bank s zarezerwowane dla instytucji bankowych. S dwa wyjtki od tego: Bank Krwi oraz Kasa Chorych, Kasy Zapomogowo Poyczkowe.
System bankowy jest to og instytucji bankowych oraz normy okrelajce wzajemne powizania i stosunki instytucji bankowych z otoczeniem.Elementami systemu s banki
Funkcje systemu bankowego:
stworzenie mechanizmw gromadzenia rodkw oraz ich inwestowania
zapewnienie dokonywania patnoci midzy podmiotami
zapewnienie skutecznego zarzdzania ryzykiem bankowym
zapewnienie informacji cenowej
stworzenie warunkw do transformacji rodkw inwestowania
Modele sektora bankowego: ANGLOSASKI - opiera si na rynkach finansowych, przedsibiorstwa same szukaj finansw i funduszy. Banki komercyjne prowadz rozliczenia i pozyskuj krtkoterminowe fundusze. Podstawowy dopyw kapitau odbywa si przez emisj papierw wartociowych i gied. Bardzo istotn rol odgrywaj rne fundusze i banki specjalne.
Zalety:
pobudzanie innowacji finansowych
nadawanie kluczowej roli kapitaowi rynkowemu (akcje i obligacje)
wysoka specjalizacja bankw
dbao o klienta
Wady:
czste wahania stp procentowych
due ryzyko transakcji
zmiany klientw i partnerw dokonujcych transakcji
oparcie finansowania podmiotw na anonimowym rynku papierw wartociowych
dua formalizacja transakcji
NIEMIECKO-JAPOSKI - gwn rol odgrywaj banki komercyjne, od ktrych uzalenione jest przedsibiorstwo.
wiadcz szerok gam usug, uzaleniaj klientw od siebie.
Zalety:
due banki, uniwersalne, stymulowanie powstawania duych bankw
tasze usugi, indywidualne umowy z klientami
wszechstronno usug mniejsze ryzyko pozyskania kapitau
Wady:
opnienie w pozyskiwaniu rodkw
nierwne traktowanie klientw
Kapita bankw:
Kapita wasny - rodki zgromadzone przez akcjonariuszy wacicieli celem jego pomnoenia. Gotwkowy i bezgotwkowy - pieniny i niepieniny.
Kapita obcy - depozytariusze czyli klienci


(…)

… przez kierownictwo.
Produkty odsetkowe banku (kredyty i depozyty) sfera wartociowa
Produkty nieodsetkowe (polecenie przelewu, otwarcie rachunku) sfera zakadowa
Organizacja jest podstaw prawidowo dziaajcego controllingu.
umiejscowienie komrki controllingowej w strukturze organizacyjnej banku (liniowa lub sztabowa)
rda informacji
dobr personelu
Dane wykorzystywane przez controlling:
a) zewntrzne:
oglnogospodarcze…
… operacje
b. banki inwestycyjne
c. banki branowe d. banki regionalne
e. banki hipoteczne udzielajce kredytw pod zastaw, rodki czerpi z emisji listw zastawnych
f. kasy oszczdnociowo-poyczkowe
Banki wedug kryteriw wasnoci:
pastwowe
prywatne (tylko spka akcyjna)
spdzielcze
ppastwowe (wasno kapitau prywatnego, nadzr pastwowy)
Podzia terytorialny:
lokalne
krajowe
midzynarodowe
Status organizacyjny:
Centrala…
… lat)
komunalne - miasto, gmina (do 10 lat)
przedsibiorstw - (1 do 3 lat)
krtko (do roku) i dugoterminowe.
zabezpieczone i niezabezpieczone
zastawem lub hipotek
gwarancje skarbu pastwa, NBP, bankw o kapitale min. 10 mln euro
porczenie urzdu gminy
czciowo zabezpieczone - dotyczy tylko kwoty obligacji bez odsetek.
Listy zastwne - emitowany przez banki hipoteczne na okaziciela, przynoszce stae dochody…
… w 5-ciu walutach: marka, funt, frank francuski, frank szwajcarski, dolar.
Rozrniamy 2 typy rachunkw walutowych:
rachunek typu A - przeznaczony dla krajowych osb fizycznych
rachunek typu C - przeznaczony dla zagranicznych osb fizycznych.
ORGANIZACJA NBP
Organami NBP s:
Prezes NBP
Rada Polityki Pieninej
Przewodniczy: prezes NBP, 3 czonkw powouje Prezydent, 3 czonkw powouje Sejm i 3 Senat
Zarzd NBP…
… (pula pienidzy do wykorzystania)
Korzyci: eksporter rozmawia z bankiem, importer nie moe si wycofa, dostaje natychmiast pienidze, koszty ponosi importer.
Sowniczek:
asygnata kasowa - suy do gotwkowego pokrywania wasnych wydatkw banku (z tyt. robt, usug)
akceptant - przyjemca, w prawie wekslowym osoba, ktra podpisaa weksel i zobowizaa si do zapacenia sumy wekslowej w terminie patnoci.
Akredytywa…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz