Układ wojskowy - strona 2

Wykład III z podstaw prawa

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Sylwia Morawska
 • Podstawy Prawa
Pobrań: 518
Wyświetleń: 1211

politycznych lub układów wojskowych,   2)   wolności, praw lub obowiązków obywatelskich określonych...

Rada Ministrów

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Pobrań: 7
Wyświetleń: 875

wyrażonej w ustawie, jeżeli umowa dotyczy: 1) pokoju, sojuszy, układów politycznych lub układów wojskowych...

Wykład - rząd Sikorskiego

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia Polski XX wieku
Pobrań: 7
Wyświetleń: 574

opierać się na układach zawartych przed wybuchem wojny. Po wrześniu 1939r. rząd dążył do zawarcia układów...

Wykład - źródła prawa

 • Uniwersytet Warszawski
 • Wstęp do nauki o państwie i prawie
Pobrań: 28
Wyświetleń: 448

uprzedniej zgody wyrażonej w ustawie jeśli umowa dotyczy: 1. pokój, sojusz, układów polit. Lub układów...

Wykład - umowy międzynarodowe w prawie polskim

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr hab. Anna Przyborowska-Klimczak
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 147
Wyświetleń: 756

politycznych lub układów wojskowych,   2)   wolności, praw lub obowiązków obywatelskich określonych...