Rada Ministrów

Nasza ocena:

4
Pobrań: 7
Wyświetleń: 875
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Rada Ministrów - strona 1

Fragment notatki:


Rada Ministrów udzieliła Prezydentowi formie uchwały pełnomocnictw do zawierania umów międzynarodowych. Prezydent podpisał umowę o zawarciu sojuszu obronnego i stwierdził, że nie potrzebuje zgody od Sejmu na jej ratyfikacje skoro sam ją zawarł. Oceń skutki prawne podjętych decyzji i uzasadnij je Rada Ministrów nie może przekazywać swoich uprawnień dla Rady Ministrów. Uchwała jest bezprawna. Prezydent nie może podpisywać umów międzynarodowych, podpisuje je premier albo upoważniony do tego minister. Umowa, która została zawarta dotyczy obronności, zatem wymagana jest zgoda sejmu na jej ratyfikacje. Art. 89. 1. Ratyfikacja przez Rzeczpospolitą Polską umowy międzynarodowej i jej wypowiedzenie wymaga uprzedniej zgody wyrażonej w ustawie, jeżeli umowa dotyczy : 1) pokoju, sojuszy, układów politycznych lub układów wojskowych, 2) wolności, praw lub obowiązków obywatelskich określonych w Konstytucji, 3) członkostwa Rzeczypospolitej Polskiej w organizacji międzynarodowej, 4) znacznego obciążenia państwa pod względe m finansowym, 5) spraw uregulowanych w ustawie lub w których Konstytucja wymaga ustawy. 2. O zamiarze przedłożenia Prezydentowi Rzeczypospolitej do ratyfikacji umów międzynarodowych, których ratyfikacja nie wymaga zgody wyrażonej w ustawie, Prezes Rady Mi nistrów zawiadamia Sejm. 3. Zasady oraz tryb zawierania, ratyfikowania i wypowiadania umów międzynarodowych określa ustawa. 25.09.2005 odbyły się wybory do Sejmu i Senatu. O 20 w audycji wieczór wyborczy ogłoszono sondażowe wyniki wyborów. Wynikały z nich, że w Sejmie IV. Kadencji reprezentowana będzie między innymi partia „Ź”. Po usłyszeniu tego komunikatu jeden z kandydatów z tej partii Maurycy, z zawodu rolnik, postanowił sprawdzić wyniki głosowania w swojej gminie i objeżdżał swoim kombajnem pobliskie obwodowe komisje wyborcze. Po przeczytaniu protokołów wywieszonych przez obwodowe komisje wyborcze na drzwiach lokali wyborczych spostrzegł, że zdobył w gminie najwięcej głosów. W międzyczasie na jego telefon komórkowy dzwonili znajomi z sąsiednich gmin i gratulowali sukcesu wyborczego informując, że i w nich zdobył najwięcej głosów. Pan Maurycy zrozumiał, że został posłem i zadowolony ze spełnienia swoich marzeń postanowił uczcić to w pobliskiej restauracji Kryształowa , gdzie spożył z napotkanymi tam kolegami po pięć butelek wina na każdego. Po za kończeniu konsumpcji Maurycy odpalił swe urządzenie rolnicze i skierował się w stronę domu, aby obwieścić małżonce radosną wiadomość. Po drodze został zatrzymany przez patrol policji. Policjanci po wylegitymowan iu Maurycego spostrzegli, że mówi bełkotliwym głosem. Postanowili więc zbadać zawartość alkoholu w organizmie Maurycego podając mu alkomat. Maurycy odmówił poddania się temu badaniu argumentując, że jest posłem.

(…)

… rejonowy z Gliwic do Marszałka Sejmu. Marszałek przekazał wniosek o uchylenie immunitetu do Komisji Etyki Poselskiej, która zbulwersowana podjęła jednogłośnie opinię o uchyleniu immunitetu posłowi Jaremie Ź. Opinia ta została odczytana na posiedzeniu plenarnym Sejmu. Sejm uchylił immunitet bezwzględną większością głosów. Na drugi dzień do Marszałka Sejmu wpłynął kolejny wniosek od prokuratora rejonowego…
… ich nieuwagę, obezwładnił ich, związał sznurkiem od snopowiązałki oraz uwięził w komorze zbożowej kombajnu. Następnie udał się do domu, a kombajn zaparkował w pobliskiej stodole. Następnego dnia policja wszczęła postępowanie karne w sprawie porwania dwóch policjantów na co wskazywały: stojący na poboczu drogi samochód i leżące obok niego czapki zaginionych. We wtorek 27.09 PKW ogłosiła oficjalne wyniki…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz