Uchylenia immunitetu

Nasza ocena:

4
Pobrań: 28
Wyświetleń: 721
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Uchylenia immunitetu - strona 1

Fragment notatki:


Immunitetu można się zrzec na czas jednego postępowania karnego. Immunitet trzeba uchylić kiedy prokurator chce wszcząć postępowanie w stosunku do posła, ile razy prokurator chce postawić zarzuty, tyle razy trzeba uchylić immunitet. Uchylenia immunitetu : Prokurator za pośrednictwem prokuratora generalnego składa wniosek do marszałka sejmu o uchylenie immunitetu
Marszałek składa wniosek do komisji regulaminowej i spraw poselskich. Komisja opiniuje wniosek.
Marszałek sejmu przekazuje wniosek wraz z opinia pod głosowanie do sejmu. Wraz z uchylenie immunitetu poseł nie traci mandatu i nie traci przywilejów. W sytuacji, gdy poseł zostanie skazany prawomocnym wyrokiem karnym, ściganym z oskarżenia publicznego traci on mandat.
Straż Marszałkowska może stosować środki przymusu wobec posła i senatora na polecenie marszałka sejmu (np. podczas popełnienia przestępstwa na terenie sejmu). W sytuacji, gdy osoba popełniła przestępstwo, wszczęto wobec niej postępowanie, a potem została wybrana na posła , immunitet nie obowiązuj e . Postępowanie może zostać wstrzymane, na wniosek do sejmu, który został przegłosowany bezwzględną większością głosów.
Poseł nie może mieć udziałów w spółce z. o. o. na czas pełnienia kadencji. Powinien on na ten czas je sprzedać, bądź przekazać żonie. Przywileje posła i senatora : Bezpłatny transport środkami transportu publicznego Bezpłatny Monitor Polski oraz publikacje sejmowe
Prawo do kwaterunku w hotelu sejmowy, prawo do ryczałtu na mieszkanie (Miejsca w pokoju w hotelu sejmowym mogą zajmować tylko posłowie dojeżdżający)
Dieta poselska - posiadają zatrudnienie w innym miejscu (posiadają działalność)
Uposażenie - u marszałka poseł zadeklarował się jako poseł zawodowy
Prawo do zapomogi (każdy kto został wybrany po raz pierwszy do sejmu) Prawo do posiadania broni, jeżeli zwróci się z wnioskiem do Komendanta Policji Prawo do pożyczki ( na 1%)
Szczególna ochrona stosunku pracy - po wygaśnięciu mandatu ma prawo wrócić na stanowisko, które zajmował lub stanowisko równorzędne. W trakcie trwania mandatu nie można rozwiązać stosunku pracy z posłem (gdy firma przestała istnieć, kiedy poseł pełnił mandat, wtedy ta zasada nie obowiązuje) Prawo uczestniczenia w posiedzenia innej rady, poza Radą Ministrów. Rady powiatu, gminy, sejmiku wojewódzkiego. ( Nic specjalnego. Takie prawo posiada każdy obywatel. Uprawnienie takie u posła różni się tym, że obywatel nie może zabierać głosu, a poseł może)
Może podejmować interwencje przed organami władzy publicznej w sprawie indywidualnej
Posiada paszport dyplomatyczny, jeżeli jest służbo za granicą (nie podlega kontroli celnej, chyba, że istnieje uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstwa)

(…)

…: dobre stosunki z Niemcami, słabe z Czechami. Obowiązki posła:
Udział w posiedzeniach sejmu i praca w komisjach sejmu (najmniej w 1 komisji sejmowej, najwięcej w 2 komisjach sejmowych). Opublikowanie oświadczenia majątkowego
Prowadzenie rejestru korzyści (prezenty, darowizny, spadki warte więcej niż 1000 zł)
Prowadzenie biura poselskiego (środki z Kancelarii Sejmu)
Na następne zajęcia: Ustawa…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz