Układ pokarmowy - strona 11

Koenzymy flawinowe

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Biochemia
Pobrań: 161
Wyświetleń: 2443

, sierści i piórach Dochodzi do degradacji układu nerwowego i owrzodzeń układu pokarmowego Koenzymy...

Układ termoregulacyjny - omówienie

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Marzena Suchy
 • Fizjologia człowieka
Pobrań: 196
Wyświetleń: 1526

czynności układu krążenia, układu pokarmowego oraz powoduje przykurcz mięśni. W warunkach odwodnienia...

Rozmnażanie zwierząt - kolokwium

 • Politechnika Gdańska
 • dr Renata Urbanek
 • Biologia
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1225

, zamknięty układ krwionośny, układ oddechowy związany z układem pokarmowym, rozdzielnopłciowość. Bezkręgowce...

Kreatyna - definicja i źródło

 • Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku
 • Podstawy żywienia sportowca
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1484

w mięśniach 3. Niedomagania układu pokarmowego - w stresie i w czasie obciążenia fizycznego układ pokarmowy...

Technologia i higiena uboju drobiu

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr Anatol Baraniak
 • Higiena i technologia przetwórstwa
Pobrań: 28
Wyświetleń: 2289

, wielkość i stan wątroby, wygląd śledziony. NaleŜy takŜe obejrzeć układ pokarmowy zwracając uwagę na wygląd...

Wpływ hałasu - wykład

 • Uniwersytet Medyczny w Lublinie
 • Podstawy zdrowia środowiskowego
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1015

krążenia (bicie i kołatanie serca, szybkie męczenie się, duszności), - układu pokarmowego, - układu ruchu...