Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej - strona 2

Komornik sądowy

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • mgr Witold Hernik
 • Prawo
Pobrań: 91
Wyświetleń: 777

, nie zawarł umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej lub utracił to ubezpieczenie z zawinionych...

Ubezpieczenia - wykład 8

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • Szmulicz
 • Ubezpieczenia
Pobrań: 35
Wyświetleń: 770

) zasady zawierania i wykonywania umów obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy...

Kryteria podziału ubezpieczeń

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Helena Ogrodnik
 • Ubezpieczenia
Pobrań: 434
Wyświetleń: 2639

obowiązkowe - z ustawy: Art. 3. 1. Ubezpieczeniem obowiązkowym jest ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej...

Ubezpieczenia obowiązkowe- wykład 6

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Piotr Cybula
 • Ubezpieczenia w turystyce
Pobrań: 189
Wyświetleń: 1015

. ubezpieczenie od NNW i KL) Ubezpieczenie obowiązkowe => ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu...

Ubezpieczenia w turystyce

 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Ubezpieczenia społeczne
Pobrań: 70
Wyświetleń: 3017

. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej wszelkiego rodzaju, wynikającej z posiadania i użytkowania pojazdów...

Umowy ubezpieczenia (e-learning).

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Grzegorz Strupczewski
 • Ubezpieczenia majątkowe
Pobrań: 630
Wyświetleń: 2156

 ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej Ogólne warunki ubezpieczeń (OWU) Ogólne warunki ubezpieczenia...